Wimdu vilkår og fortrolighedspolitik

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser (GTB) for at bruge online-platformen Wimdu.com

(Nyeste version: December 2012)

 1. Anvendelsesområde, ændringer af Generelle Betingelser og Vilkår.
  1. De følgende Generelle Betingelser og Vilkår (GTB) henviser til brugen af platformen
   www.wimdu.dk (også: ”platformen”). Det er en service af Wimdu GmbH (”Wimdu”
   eller ”vi”).
  2. ”Brugere” som omfattes af de Generelle Betingelser og Vilkår er almindelige og juridiske
   personer, der har registreret sig og hvis registrering er blevet bekræftet af Wimdu.
  3. Wimdu tilbyder brugere de ydelser der findes på platformen, og specielt brugen af databasen, udelukkende på basis af de Generelle Betingelser og Vilkår.
  4. Ved at registrere sig eller bruge vores tjenester, giver brugeren sit samtykke til anvendelsen af disse Generelle Betingelser og Vilkår.
  5. Wimdu forbeholder sig retten til at ændre deres Generelle Betingelser og Vilkår gældende for fremtiden, hvis en ændring er nødvendig af økonomiske eller juridiske grunde. I dette tilfælde er ændringerne, da kun en del af kontrakten, hvis brugeren giver sit samtykke til sådanne ændringer. Det er tilstrækkeligt til dette formål, at Wimdu giver en ny version af GTB til brugeren via e-mail, som brugeren har stillet til rådighed for informations grunde. Hvis brugeren ikke modsiger ændringer af de Generelle Betingelser og Vilkår indenfor en uge, vil samtykke forstås som være givet.
  6. Modsigende betingelser og vilkår af brugerne er ikke gyldige (trods punkt 2.5), selvom Wimdu ikke modsiger dem.
 2. Wimdu’s ydelser, ydelser af leverandører
  1. Platformen er en online markedsplads, på hvilken brugere kan tilbyde og udleje lejligheder, huse, værelser eller andre overnatningsmuligheder (”Bolig”).
  2. På www.wimdu.dk, stiller Wimdu en platform til rådighed, på hvilken brugere kan kommunikere med hinanden og indgå aftaler. Wimdu tilbyder ikke selv overnatningsmuligheder; men handler som et mellemled for indgåelsen af en aftale mellem brugere.
  3. Lejekontrakter er udelukket aftalt mellem den bruger, der har boligen (”udbyder”) og den bruger, der lejer boligen (”lejeren”). Wimdu er i sig selv ikke en del af de lejekontrakter, der er indgået mellem hjemmesidens brugere. Wimdu er dog berettiget til at agere som en repræsentant for udbyderen og har autoritet at afslutte kontrakter på dennes vegne. Det er dog udbyderens og lejerens eget ansvar at udføre deres egen kontraktlige forpligtelser. I tilfælde af misligholdelse skal der forhandles mellem brugerne. Wimdu gemmer og vil videregive kontaktdata for begge parter til dette formål.

  4. Wimdu undersøger ikke tilbuddene på platformen eller brugerdata for deres lovlighed, nøjagtighed og fuldstændighed, og disse repræsenterer ikke Wimdu’s synspunkter. Wimdu er ikke ansvarlig for en tredjeparts tilbud og indhold.
  5. Udbydere kan anvende deres egne generelle betingelser og vilkår for deres bolig, som de udlejer, så længe de ikke har indflydelse på de Generelle Betingelser og Vilkår.
  6. Udbydere og lejere er ansvarlige for deres overholdelse af bestemmelser, offentlig lov, herunder kommunale retningslinjer, vedrørende udlejning af ejendomme.
 3. Registrering, dannelse af brugerkontrakten, juridiske erklæringer
  1. Brugerregistrering er påkrævet for at bruge Wimdu’s tjenester. Registrering er gratis og kræver, at brugeren accepterer Wimdu’s Generelle Betingelser og Vilkår. Ved at modtage en bekræftelses e-mail på den af bruger angivne e-mail-adresse hos Wimdu, vil der komme til at stå en kontrakt mellem Wimdu og brugeren af Wimdu’s tjenester. Der er intet krav om indgå en sådan brugerkontrakt.
  2. Registrering er kun tilladt til almindelige personer, juridiske personer, og partnerskaber, som er fuldt legale. Registreringen af en juridisk person eller et partnerskab må kun udføres af en autoriseret fysisk person, der skal navngives. Under registreringen må kun individer være anført som ejer af brugerkontoen.(eks. ingen gifte par eller familier)
  3. Under registreringen er brugeren forpligtet til at give præcise, opdaterede og komplette informationer, som er krævet i tilmeldingsblanketten, især for- og efternavn, nuværende adresse (en postboks er ikke acceptabel), en gyldig e-mail adresse og i givet fald at oplyse navnet på virksomheden og en autoriseret repræsentant. Data skal være opdateret og korrekt på alle tidspunkter. Flere registreringer under forskellige medlemsnavne er forbudt. Under registreringen vælger brugeren et brugernavn og en adgangskode. Medlemsnavnet må ikke være en e-mail eller internet-adresse, det må ikke være til skade for navnene, varemærkerne eller andres rettigheder, ej heller krænke gode manerer. Efter registreringen, vil brugeren modtage en adgangskode og et navn tildelt sin medlemskabskonto.
  4. Brugeren kan modtage juridiske kontraktlige erklæringer på dennes angivne e-mail.
 4. Brugerforpligtelser, brugerkonto, systemets integritet
  1. Brugeren er fuldt ansvarlig for alt indhold, som vedkommende placerer på platformen. I dennes forhold til Wimdu lover han ikke at placere ulovligt indhold på platformen og afhold sig fra at foretage sig noget, der bryder loven.
  2. Udbyderen er ansvarlig for at sikre, at boliger som han/hun tilbyder, er beskrevet korrekt og fyldestgørende. Udbyderen skal som minimum udfylde de felter, der er påkrævet af Wimdu, så at boligen og tilbuddet er beskrevet med den nødvendige præcision. Derudover er udbyderen i sin ret til at beskrive yderligere betingelser, såsom størrelsen af et depositum, beløb for slutrengøring, annulleringsmuligheder etc. De forskellige annulleringspolitikker, der kan indgås kan se under ”annulleringspolitikker”. Brugeren lover altid at opretholde opdaterede og korrekte informationer på hans medlemskonto, og i tilfælde af en ændring at rette det med det samme. En brugerkonto kan ikke overdrages til en anden person.
  3. Brugeren er forpligtet til at sikre at hans medlemskab kun bruges af ham selv og er forpligtet til dette formål at holde hans adgangskode hemmelig.
  4. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter der udføres, mens hans medlemskonto anvendes, undtagen hvis brugeren ikke er ansvarlig for misbrugen af hans medlemskonto.
  5. Når brugeren er klar over at en tredjepart har haft adgang til hans medlemskonto eller på anden vis har fået adgang til hans medlemskonto, skal han straks underrette Wimdu. Wimduhar ret til at blokere brugerens konto indtil der er skab klarhed om situationen.
  6. Enhver bruger skal individuelt verificere identiteten af hans kontraktpartner. Wimdu tager intet ansvar for korrektheden af brugerens kontaktinformation, som er indtastet på platformen.
  7. Brugeren er forpligtet til at indstille deres systemer og programmer i forbindelse med brugen af Wimdu’s tjenester, sådan at hverken sikkerheden, integriteten eller tilgængeligheden af systemerne, som Wimdu har oprettet for at udbyde tjenester, ikke påvirkes. Brugere må ikke blokere, omskrive, modificere indhold, som er genreret af Wimdu eller på nogen måde gribe ind i Wimdu’s tjenester, som er i strid mod brugerkontrakten. Wimdu har ret til at foretage de nødvendige foranstaltninger, jævnfør sektion 12, der er nødvendige for at sikre Wimdu’s systemintegritet eller et andet system.
  8. Brugere må ikke bruge adresser, kontaktdata, eller e-mail-adresser, som de får ved at bruge hjemmesiden til andre formål udover kontraktlig kommunikation. I særdeleshed må disse data ikke sendes videre til en uautoriseret person, eller bruges til at sende reklamer, undtagen hvis brugeren tydeligt har givet sin tilladelse på forhånd.
  9. Brugeren må absolut ikke sende massemeddelelser med det samme indhold via platformen. Spam eller lignende chikane mod andre brugere eller tredjepart er forbudt.
  10. Enhver bruger er kun ansvarlig for at arkivere hvilken som helst synlig information og gemt på Wimdu’s portal, som de har brug for til eget formål, såsom beskyttelse af beviser, bogføring, osv., og dette på et medie uafhængigt af Wimdu.
  11. I tilfælde af overtrædelse af disse Generelle Betingelser og Vilkår af en bruger, er Wimdu berettiget til at udføre virtuelle boligejer-rettigheder. Wimdu kan ekskludere brugeren ved tvivlsspørgsmål fra at bruge dens service, slette det indhold han bruger, og tage andre midler i brug indenfor de beskrevne i sektion 12. Wimdu vil tage juridiske aktioner i brug for at udføre sine rettigheder til overbærenhed og kompensation.
 5. Håndtering af indhold og rettigheder
  1. Indenfor rammen af platformens funktionalitet, kan udbydere præsentere potentielle lejere ved at bruge forskellige medier. Der er dog forskellige regler som skal følges, for at sikre at de forskellige medier bruges lovligt, sådan at hverken brugeren eller Wimdu kan holdes ansvarlig. Disse regler kommer fra forskellige steder, eksempelvis love for beskyttelse af copyright eller brands, som går udover disse Generelle Betingelser og Vilkår.
  2. Wimdu gemmer for brugeren det multimedie indhold, som han har uploadet (billeder, tekst, etc.) eller sørger for den nødvendige hukommelse og adgang til det. Brugere er selv ansvarlige for det multimedieindhold, som de uploader på Wimdu og er derfor ansvarlig for alle krav, der opkræves fra tredje part. Særlig inkluderer denne erstatning også omkostninger for retsforfølgning og retshjælp.
  3. Brugeren vil derfor sikre at det uploadede indhold ikke bryder nogle gældende love eller lovebestemmelser, almindelig anstændighed, eller navnlig tredjemands rettigheder (navngivning rettigheder, personlige rettigheder, ophavsret, databeskyttelsesrettigheder osv.). Brugere påtager sig i særdeleshed ikke at uploade indhold, der overtræder betingelser i ”Strafgesetztbuch” (SGB – den tyske straffelov) eller Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV - Tysk medlemsland-traktaten om beskyttelse af mindreårige i medierne). Brugeren påtager sig ansvaret for ikke at udnytte indhold, der er pornografisk, forherliger vold, eller lokker til ulovlige handlinger. Dette gælder også for udsendelse af e-mails og anden elektronisk kommunikation fra platformen.
  4. Ved at tilføje multimedieindhold giver brugeren Wimdu et gratis, ikke uigenkaldelige, ubegrænset, ikke-lokalt ret til brug, som kan blive tildelt underlicenser til det multimedieindhold, som brugeren har uploadet til Wimdu. Især omfatter brugsretten ret til at behandle multimedieindhold i forbindelse med platformen og at gøre det tilgængeligt for offentligheden offline, i trykt eller elektronisk form, ved LAN-kabel eller trådløs forbindelse, som er brugt på en sådan måde, at det er tilgængeligt for offentligheden på steder og forskellige tidspunkter, herunder afspilning på deres valgte modtagesignal, som giver dem online adgang i særdeleshed på stationære eller bærbare computere, og håndholdte mobilenheder, såsom smartphones, tabletter og lignende udstyr.
  5. Det indhold, der tilbydes via Wimdu er beskyttet af copyright. Platformen er generelt tilgængelig og udnyttes enkeltvis af en almindelig person ved hjælp af en webbrowser. Anvendelsen af teknologier som web-spiders, crawlers eller lignende programmer, som ikke blot har til formål at indeksere indhold, men som også at opnå masseadgang til, for at lagre platformens indhold, er strengt forbudt. Dette gælder også for teknologier, der muliggør såkaldt screen scraping og andre tredjeparts tjenester.
  6. I tilfælde af en overtrædelse af disse forbud og retningslinjer for de Generelle Betingelser og Vilkår, er Wimdu berettiget til at nægte godkendelse af indhold, samt til at slette og blokere indhold øjeblikkeligt og at slette de sider og links, der fører til siderne, med det samme. I sådanne tilfælde har brugeren ikke ret til at få genoprettet hans multimedieindhold på internetplatformen eller få hans slettede brugerprofil frigivet.
 6. Tilgængelighed og ændring af hjemmesiden
  1. Brugeren har ingen retslige krav til permanent brug af platformen. Wimdu er ikke påkrævet at sikre, at platformen er tilgængelig på alle tidspunkter. Derimod bestræber Wimdu sig på at vedligeholde driften af platformen med så få afbrydelser, som muligt og fortsætter med at udvikle platformen i forhold til brugerkrav.
  2. Wimdu kan midlertidigt begrænse brug, hvis dette er nødvendigt af hensyn til sikkerhed, integritet, kapacitetsbegrænsninger eller gennemførelsen af tekniske foranstaltninger (vedligeholdelsesarbejde). Wimdu vil varetage brugernes legitime interesserer ved at give besked på forhånd.
 7. Ansvar overfor tredjepart
  1. Siderne på platformen indeholder også links til hjemmesider på internettet der vedligeholdes af tredjepart. Wimdu er ikke bekendt med disse siders indhold. Wimdu formidler blot adgangen til disse hjemmesider og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af disse. Links til tredjeparts-hjemmesider har udelukkende det formål at forenkle brugerens navigation på internettet. Wimdu påtager sig ingen form for sympati overfor udtalelser der udtrykkes på sider der linkes til, og tager derimod i højere grad afstand til alle hjemmesider af tredjepart, som der linkes til fra platformen.
  2. Ejerene af de hjemmesider der hyperlinkes til fra Wimdu’s platform, er eneansvarlige for deres indhold såvel som salget af de produkter og services de tilbyder fra deres hjemmeside.
 8. Bookingproces, betaling, fakturering
  1. Ved at tilføje en bolig på Wimdu’s hjemmeside, giver udbyderen en invitation til at tilbyde et tilbud. En anden bruger kan anmode om at indgå en lejekontrakt for denne bolig. Kontrakten består, hvis udbyderen accepterer tilbuddet inden for 24 timer, som Wimdu procedure foreskriver. Ellers er brugeren ikke længere bundet af tilbuddet.
  2. Annuleringer vil betragtes som et tilbagekøb før det planlagte check-in. En af mulighederne vist under annulleringspolitikken kan aftales. Refundering som er et resultat heraf, vil blive udbetalt af Wimdu til brugeren via samme kanal, som er valgt af ham i forhold til sektion 8.4.3
  3. Udbyderen skal sikre at:
   1. beskrivelsen af boligen og de brugte billeder ikke bryder nogle love eller tredjepartsrettigheder og at de kun relaterer til den tilbudte bolig.
   2. succesfulde bookinger er angivet i overensstemmelse hermed.
   3. Den uploadede information ikke refererer til tredjeparts indhold.
   4. han overholder gældende offentlige love, specielt dem der vedrører betaling, og factoring skattemæssige forpligtelser, som også kan omfatte nogle forpligtelser i henhold til indkomstlove eller indirekte skattemæssige forpligtelser. Udbyderen er eneansvarlig for overholdelsen af disse forpligtelser. Wimdu er berettiget til at kræve beviser fra brugere for at kontrollere den angivne information om boligen.
  4. Betalingsprocessen skal finde sted under følgende fremskaffelse:
   1. Aftalen opstår ved en samlet pris vist ved afslutningen af bookingen. Denne består af lejen og ekspeditionsgebyr, som omfatter en administrationsdel og en ejendom-baseret del, som bestemmes ud fra huslejen. Efter en booking er foretaget, meddeler Wimdu brugere af dets indhold og den samlede pris.
   2. Wimdu er berettiget til at ændre beløbet for ekspedionsgebyrer til enhver tid. Dette gælder ikke for lejekontrakter, der allerede er indgået. Udbyderen vil blive underrettet om størrelsen af dette ekspeditionsgebyr via e-mail i god tidsammen med bookingforespørgslen.
   3. Lejeren skal betale den samlede pris, som fremgår af booking, muligvis i flere rater, ved hjælp af den valgte kanal i bookingprocessen. Wimdu modtager pengene fra lejeren på vegne af udbyderen og opbevarer dem for udbyderen på en ikke-rentebærende konto. Hvis inddrivelse af gæld mislykkes, skal lejeren godtgøre for de ekstra omkostninger. Dette gælder ikke, hvis lejeren ikke er ansvarlig for den manglende inddrivelse af gæld.
   4. Ved afslutning af booking-processen, instruerer lejeren Wimdu om at overføre huslejen til udbyderen 24 timer efter starten på hans ophold i den lejede bolig. Hvis brugen af denne bolig ikke overføres til lejer som det kontraktligt er aftalt, at lejeren har ret til at tilbagekalde denne instruktion til Wimdu. Instruktioner til Wimdu skal ophæves straks med angivelse af grunde og via kontaktformularen.
   5. Udbyderen skal opfylde sin forpligtelse til at betale ekspeditionsgebyret til Wimdu ved, at Wimdu overfører dette fra den særlige konto til hans egen konto, så at udbyderen ikke behøver at foretage yderligere betalinger.
   6. Brugere kan opveje Wimdu ekspeditionsgebyret mod tilgodehavender kun hvis disse er forfaldne og har været lovligt etableret eller er ubestridte. Tilgodehavender kan ikke overføres til tredjepart.
  5. Ved forespørgsel skal udbyderen udsted en faktura for totalprisen til lejeren. Ved forespørgsel skal Wimdu udstede en faktura for ekspeditionsgebyret til udbyderen, selvom denne vil blive vist uden moms eller lignende indirekte skatter i overensstemmelse med skatteretlige bestemmelser, undtagen hvis dette er tydeligt anført i disse reguleringer.
  6. Med mindre Wimdu har fået besked om andet, så er det uden tvivl antaget, at udbyder opererer i virksomhedsregi, og er opmærksom på hans dertilhørende (salgs)skatteforpligtelser, og overholde disse. Wimdu er forpligtet til at kræve påkrævede bevis på udbyderens virksomhedskapacitet.
  7. Udbyderen forbeholder sig retten til yderligere at opkræve andre omkostninger på stedet, baseret på brug og forbrug (i særdeleshed: el, vand og varme). Udbyderen skal rådgive lejeren om, at han har den basale ret til at opkræve disse omkostninger før en kontrakt er afsluttet. Sådanne omkostninger er der ikke taget med i beregningen af ekspeditionsgebyr. Det samme gælder for sikkerhedsdepositum.
  8. Booking vouchers/kuponkoder som er udstedt af Wimdu kan bruges af lejer til at foretage bookinger indenfor bestemte perioder. Lejer modtager ikke nogen betaling.
  9. Brugerne må ikke omgå ovenstående booking- og betalingsprocesser, særligt ikke ekspeditionsgebyret.
 9. Sikkerhedsdepositum
  1. Udbyderen er berettiget til at inkludere et depositum i sit tilbud. Hvis en udbyder forespørger en betaling af depositum fra lejeren på check-ind-datoen, er det obligatorisk at give de relevante oplysninger herunder beløbet og betalingsmåde i tilbuddet. Beløbet for et depositum skal fastsættes før tidspunktet for en booking og det skal yderligere være klart, hvornår beløbet skal betales (eks. 3 måneder før check ind, i kontanter ved check ind).
  2. Hvis en udbyder ikke har givet den førnævnte information på tidspunktet af en booking, men i stedet insisterer på, at han skal modtage et depositum bagefter og lejeren ikke er enig med ham i dette, vil dette blive set som en afvisning af udbyderens ydelser efter den gældende kontrakt. Wimdu har derfor rettigheder til at annullere bookingen og opkræve udbyderen et annulleringsgebyr.
  3. Wimdu er ikke ansvarlige for administration af et sikkerhedsdepositum eller accept af krav efterspurgt af udbyderen.
 10. Evalueringssystem
  1. Hjemmesiden giver brugerne mulighed for at evaluere hinanden efter leje af en bolig. Evalueringerne skal give et meningsfuldt indeks for brugernes troværdighed. Evalueringerne er ikke gennemgået af Wimdu på forhånd.
  2. Brugeren er forpligtet til kun at komme med sandfærdige udtalelser i sin evaluering og til at overholde de dertilhørende lovbestemmelser. De synspunkter som han udtrykker, må ikke skade tredjeparts rettigheder, ej eller, især, krænke personlighedsrettigheder. De skal være objektive og må ikke indeholde ærekrænkende kritik.
  3. Enhver brug af evalueringssystemet i strid med formålet med evalueringen er forbudt. Der er for brugere forbud imod at skrive evalueringer om sig selv eller lade tredjemand indarbejde omstændigheder i evalueringer, der er relateret til afviklingen af de underliggende kontrakter eller evalueringer til alle andre formål end handlerne på hjemmesiden.
  4. Wimdu griber ikke ind i bedømmelsessystemet uden forsvarlig årsag hertil. Bedømmelser vil hverken blive redigeret eller slettet af Wimdu, på nær i tilfælde hvor Wimdu er lovmæssigt og specifikt forpligtet dertil. Bedømmelser kan ikke ændres efter at de er lagt ud. De gemmes permanent i brugerens bedømmelsesprofil og kan ses af alle brugere. Wimdu er berettiget til at tilføje noter til bedømmelser hvis dette vil gavne afklaring og forståelsen af den pågældende bedømmelse. Det eneste tilfælde hvor Wimdu ville offentliggøre en bedømmelse i en brugers sted er hvis værten har valgt at annullere en booking. I et sådanne tilfælde ville en automatisk bedømmelse med én stjerne blive offentliggjort på annoncen.
  5. Skulle der være et misbrug af evalueringerne af en bruger, har Wimdu ekstraordinær ret til at fjerne evalueringen, og træffe foranstaltninger nævnt i sektion 12. Dette er især gældende hvis:
   1. evalueringen skal fjernes på grund af en eksigibel retsafgørelse mod dem, der har skrevet evalueringen;
   2. kommentaren indeholder vulgære, uanstændige, racistiske, ikke tilladt for mindreårige, eller kriminelt stødende bemærkninger;
   3. evalueringen indeholder et andet medlems personlige oplysninger, som omfatter for eksempel, navn, adresse, telefonnummer eller e-mail-adresse;
   4. evalueringen indeholder uautoriserede links eller scripts;
   5. hvis en bruger uforvarende har sendt en negativ evaluering til en bruger, har imidlertid allerede rettet denne fejl, og tildeles den samme vurdering til den korrekte bruger;
   6. evalueringen er foretaget af en person, der på tidspunktet for transaktionen eller evaluerings udsendelsen ikke var bemyndiget (eks. mindreårig);
   7. Evalueringen er fra brugere, hvis medlemskonto er blevet blokeret af Wimdu inden 90 dage efter registrering. For de konti, der er blevet blokeret, for eksempel på grund af manglende betaling af en kommission eller til situationer, hvor brugerne får mulighed for at løse problemet og medlemskontoen er genindsat, kan evalueringen ikke blive fjernet.
  6. Begge parter i aftalen kan enes om at trække en afgivet evaluering tilbage. Evalueringen vil blive fjernet og kommer ikke i betragtning i kontoens vurderingsprofil.
 11. Varighed, Opsigelse
  1. Brugerkontrakten afsluttes ubestemt tid.
  2. Brugeren kan opsige brugerkontrakten til enhver tid uden varsel. En skriftlig opsigelsesvarsel til Wimdu (f.eks. brev, fax, e-mail) er tilstrækkelig. Brugerens allerede eksisterende beviser eller formidlede lejekontrakter med andre brugere, berøres ikke af opsigelsen af aftalen. Det samme er gældende for allerede forfaldne kommissioner.
  3. Wimdu kan til en hver tid opsige brugerkontrakten med en frist på to uger.
  4. Retten til spærring og opsigelse med retmæssig grund, samt individuelt aftalte opsigelses rettigheder forbliver heraf uberørt. En retmæssig grund for Wimdu foreligger navnlig, hvis:
   1. brugeren ikke overholder en betydelig betalingsforpligtelse helt eller delvist, trods påmindelse med en passende frist;
   2. brugeren overtræder sine forpligtelser i de her angivne generelle vilkår og betingelser, og tager ikke afhjælpende foranstaltninger, på trods af en påmindelse med en rettidig frist. En påmindelse er ikke påkrævet, hvis den skønnes ikke-lovende eller overtrædelsen er så alvorlig, eller holder kontrakten er så restriktiv, at det er urimeligt for Wimdu. Desuden kan alvorligheden af overtrædelsen også skyldes det faktum, at brugeren allerede er blevet advaret adskillige gange på grund af en lignende overtrædelse;
   3. det er påkrævet ved lov, en domstol eller en myndighed, at brugen af hjemmesiden ikke længere kan tilbydes i denne form;
   4. Wimdu opsiger sin platform eller sin virksomhed;
   5. der indledes insolvensbehandling over for brugerens aktiver ved manglende kapital.
 12. Foranstaltninger, der træffes i tilfælde af juridiske og / eller kontraktlig brud på brugers opførsel.
  1. Hvis der er tilstrækkelig indikation af, at en bruger forsømmeligt har overtrådt juridiske bestemmelser, tredjeparters rettigheder eller GTB, eller hvis Wimdu på anden måde har en legitim interesse, navnlig for at beskytte medlemmerne fra svigagtige aktiviteter, kan Wimdu, indtil en betinget aflysning, benytte sig af en eller flere af følgende handlinger:
   1. advare brugeren;
   2. slette brugerens tilbud eller andet indhold;
   3. begrænse brugerens brug af hjemmesiden;
   4. midlertidigt eller permanent at udelukke (blokere) bruger fra hjemmesiden;
   5. bestride eller annullere eksisterende lejekontrakter I værtens navn uden at tage hensyn til de nuværende annulleringspolitikker og afvise brugerens tilbud i værtens navn før indgåelsen af lejekontrakten.
  2. Wimdu tager brugerens pågældende legitime interesser i overvejelserne, når de vælger disse foranstaltninger.
  3. Lejekontrakter, der allerede er indgået mellem brugeren og andre brugere, bliver ikke påvirket, selvom tilbud slettes. Samme gælder for fordringer hvis provision er forfaldet. Hvis et tilbud, som ikke blev accepteret af en bruger, slettes af Wimdu, vil ingen gyldig lejekontrakt være indgået.
  4. Wimdu har ret til at blokere en bruger i hvert af følgende tilfælde, taget brugerens legitime interesser til efterretning. Wimdu har retten til at blokere en bruger når:
   1. brugeren gentagne gange har modtaget negative bedømmelser i evalueringssystemet i henhold til artikel 10 og derfor må blokeres for at varetage hensynet til andre deltagere på markedet;
   2. Brugeren har udgivet falsk kontaktinformation på sin medlemskonto, især en falsk eller ugyldig e-mail adresse;
   3. En medlemskonto er overført til en anden part;
   4. Brugers bolig og / eller møbler er væsentligt beskadiget, ødelagt, stjålet osv.;
   5. Der er god grund til at sammenligne risiko og brugeren ansvar.
   6. En bruger viser sig at have et bemærkelsesværdigt lavere antal besøgende end gennemsnittet og hvis der ikke ser ud til at være forbedringer på vej.
  5. Når en bruger er blevet permanent blokeret af Wimdu, er han ikke berettiget til at genetablere den blokerede brugerkonto eller evalueringensprofilen. Brugeren må ikke benytte hjemmesiden med en anden medlems konto eller om at registrere sig.
 13. Wimdu’s ansvar
  1. Wimdu tager det fulde ansvar for skader forårsaget med forsæt eller ved grov uagtsomhed af Wimdu, dets ansatte eller udsendte, for svigagtig fortielse af defekter, ved udtrykkelig antagelse af en garanti, og for skader med følger for liv, legeme og helbred.
  2. I øvrige tilfælde hæfter Wimdu kun hvis en pligt forsømmes, hvis opfyldelse er påkrævet for at muliggøre indgåelsen af aftalen og som regelmæssigt og fortrøstningsfuldt forventes opfyldt af parterne i aftalen. Skadeserstatningspligten er derved begrænset i skadestilfælde der kan betegnes som sædvanlige og forudsigelige i denne kontraktform. Dette har ingen indflydelse på det tyske Produkthaftungsgesetz (Tysk produktansvarslov).
  3. Da Wimdu ikke tager del af kontraktmæssige forhold i mellem lejer og udlejer, påtager Wimdu sig intet ansvar for boligkontrakter f.eks. omkring ansvar.
 14. Afsluttende bestemmelser
  1. Wimdu har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i denne kontrakt helt eller delvis til en tredjepart.
  2. Denne kontrakt er udelukkende reguleret af den materielle lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN-konventionen om International Salg af Varer og Tysk international privatlov.
  3. Er brugeren forbruger jvf. § 13 i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – Tysk civilret) forbliver forbrugerbeskyttende forskrifter fra staten uberørt, og forbrugeren bibeholder sine sædvanlige rettigheder.
  4. Skulle nogen individuel bestemmelse i disse GTB være eller blive helt eller delvist ugyldige, vil de resterende GTB stadig være gyldige. I tilfælde af en sådan ugyldighed, erstattes bestemmelsen af den generelle lovbestemmelse.
  5. Alle erklæringer i forbindelse med indgåelse af en brugerkontrakt, skal sendes skriftligt eller via e-mail til Wimdu. En brugers postadresse og e-mail-adresse skal være angivet som løbende kontaktdata i brugerens medlemskonto.
  6. Til forarbejdning har Wimdu GmbH engageret sit datterselskab Wimdu Malta Limited (38, Level 2, Emanuel Schembri Street, Birkirkara BKR 1810, Malta)
*To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Annulleringspolitik

1. Hvordan fungerer afbestillingspolitikken?

 • Afbestillingspolitikken fastlægges af værten. Værten kan vælge imellem tre forskellige modeller: fleksibel, moderat, eller streng. Disse politikker har til formål at beskytte både værter og gæster.
 • I overensstemmelse med afbestillingspolitikken, betragtes annulleringer som tilbagetrækning før planlagt check-in.

2. Hvordan annullerer jeg en booking?

 • For at sikre en nem og problemfri proces, foregår alle afbestillinger gennem Wimdu.
 • Hvis du ønsker at annullere en booking, kontakt da venligst vores kundeservice team.
 • Afbestillingen skal kommunikeres skriftligt af den part der ønsker annulleringen. Afbestillingen skal indeholde bookingnummeret og skal afsendes fra den e-mail adresse der er registreret hos Wimdu i brugerens profil.
 • Værter bedes kun annullere deres bookinger gennem vores annulleringsside, der er tilgængelig gennem værtens boliger under "Min Konto". Ved at annullere gennem denne side vil en besked automatisk blive sendt til Wimdu's kundesupport team.
 • Vær venligst opmærksom på at afbestillingen først er officielt gældende når du har modtaget en bekræftelse herpå fra Wimdu.
 • Vores kundesupport team vil omgående behandle din afbestillingsanmodning og informere din vært eller gæst. Du behøver ikke foretage dig yderligere.

3. Hvordan udregnes refusionen til gæsten og betalingen til værten, hvis gæsten annullerer en booking?

3.1. Generelle bestemmelser

 • Det tilbagebetalte beløb til gæsten er afhængigt af, hvornår annulleringen af bookingen foretages, samt afbestillingsreglerne valgt af værten eller pålagt af Wimdu.
 • Indfrielses beløbet afhænger af afbestillingsreglerne. Det respektive beløb før afbestillingsafgiften vises under selve bookingprocessen. Kravene i afsnit 8.4 angående betalingsprocesser gælder tilsvarende.
 • Uanset hvilket afbestillingspolitik værten har valgt, er værten selv ansvarlig for at bevise at han/hun ikke lider noget tab eller et betragteligt mindre tab end størrelsen på afbestillingsgebyret.

3.2. Individuelle afbestillingspolitikker

Annulleringspolitik: Gratis afbestilling

Du ville blive refunderet den totale pris (inklusiv Wimdu service gebyret) hvis du afbestiller din booking senest kl. 12.00 CET (central europæisk tid), 2 dage før check-in. For afbestillinger der foretages mindre end to dage før check-in, ville du blive refunderet 5% af den totale pris, minus service gebyret.

Bemærk, at fra den 13. juli 2015 er reglen om "gratis aflysning" blevet trukket tilbage. Reglen om "Gratis afbestilling" og dens betingelser gælder stadig for alle reservationer, der er bekræftet eller reserveret før d. 13. Juli 2015 for de ejendomme, hvor udbyderen havde valgt "Gratis afbestilling" på bookingtidspunktet.

Annulleringspolitik: Fleksibel

Du vil få refunderet total prisen minus afbestillings gebyret, hvis du annullerer bookingen før kl. 12.00 CET (central europæisk tid), 2 dage før check-in. Ved annulleringer foretaget mindre end 2 dage før check ind, vil du få refunderet 5% af total prisen minus afbestillings gebyret.

Annulleringspolitik: Semi-fleksibel

Du vil få refunderet total prisen minus afbestillings gebyret, hvis du annullerer bookingen før kl. 12.00 CET (central europæisk tid), 4 dage før check ind. Ved annulleringer som er foretaget mindre end 4 dage før check ind, vil du få refunderet 5% af total prisen minus afbestillings gebyret.

Annulleringspolitik: Streng

Du vil få refunderet halvdelen af total prisen minus afbestillings gebyret, hvis du annullerer bookingen før kl. 12.00 CET (central europæisk tid), mindst 7 dage før check ind. Ved annulleringer, som er foretaget mindre end 7 dage før check ind, vil du få refunderet 5% af total prisen minus afbestillings gebyret.

4. Hvad sker der, hvis værten annullerer?

 • Wimdu tager booking annulleringer meget alvorligt, da det giver en negativ oplevelse for gæsterne.
 • I tilfælde af at en vært annullerer en booking, vil gæsten modtage fuld tilbagebetaling af prisen, herunder alle gebyrer. I sådanne tilfælde vil ingen annulleringsgebyrer blive pålagt gæsten
 • Wimdu vil hjælpe gæsten med at finde alternative overnatningsmuligheder.
 • Værten må som konsekvens betale et annulleringsgebyr på 15% af bookingens samlede beløb. Annullerer værten under 8 dage før check-in datoen, stiger gebyret til 50 % af bookingens samlede beløb. Hvis værtens ejendom har "Øjeblikkelig Booking" og bookingen annulleres indenfor 24 timer af check-in forbliver gebyret på 5%.
 • Gebyret vil blive fratrukket værtens næste booking.
 • Værten vil ikke modtage nogen form for betaling for bookinger de har annulleret.
 • Den gældende ejendom tilknyttet værten vil som negativ konsekvens, miste sin placering i søgeresultater, hvilket kan føre til færre bookinger for fremtiden.
 • En automatisk genereret negativ bedømmelse vil blive tilføjet under "Bedømmelser af denne bolig" på værtens annonce.

5. Særlige afbestillingspolitikker

5.1. Dødsfald i familien

I tilfælde af dødsfald af direkte familiemedlemmer (mor, far, ægtefælde, søster, bror, barn) mellem 7 dage og 24 timer før check-in, er gæsten berettiget til fuld refusion af sin booking. Værten er ikke berettiget til betaling. Ingen gebyrer tilføjes fra Wimdu’s side. Mindre end 24 timer før check ind er gæsten berettiget til en refundering på 75 % af hans booking og værten til 25 % af bookingen. Ingen gebyrer tilføjes fra Wimdu’s side. En dødsattest er påkrævet som bevis.

5.2. Naturkatastrofer og andre uforudsigelige hændelser

Skulle der ske naturkatastrofer (laviner, snestorme, cykloner, orkaner, jordskælv, oversvømmelser, jordskred, lynnedslag), krig, terror eller atomuheld, som gør det umuligt for en vært at opfylde sine forpligtelser til en booking (og han/hun kan fremføre bevis for, at han ikke kan tilbyde en tilsvarende alternativ bolig) vil gæsten få refunderet 100 % af den totale pris. Der vil ikke blive opkrævet annulleringsgebyr. Det samme gælder, hvis al transport midlertidigt er afbrudt og gæsten ikke kan komme frem til boligen på anden vis og kan forevise bevis for dette.

6. Hvad sker der, hvis der opstår problemer efter at gæsten allerede er checket ind?

 • Hvis du har en alvorlig klage i forbindelse med check ind, kontakt da venligst vores kundeservice team indenfor 24 timer. Fremstår boligen ikke i kontraktmæssig stand ved overgivelsen overdrager vi den angivne klage til værten. Efter vellykket godkendelse af din klage vil vi tilpasse betalingen til din vært derefter, og refundere det resterende beløb til dig.
 • Bemærk venligst, at tilbagebetaling kun er muligt hvis vi modtager din klage indenfor 24 timer efter check ind.
 • Wimdu forbeholder sig retten til, som minimum, at opkræve et beløb der svarer til behandlingsgebyret fra værten.

Privatliv

Databeskyttelseserklæring for Wimdu GmbH (”Wimdu”)

1. Navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige i forhold til den generelle forordning om databeskyttelse og anden national lovgivning om databeskyttelse i medlemsstaterne samt yderligere bestemmelser vedrørende databeskyttelse er:

Wimdu GmbH

Voltastr. 5

13355 Berlin

Tyskland

E-mail: contact@wimdu.com

Websted: www.wimdu.dk

Kontakt til den databeskyttelsesansvarlige

Databeskyttelsesansvarlig for Wimdu GmbH

E-mail: datenschutz@wimdu.com

2. Generelt om databehandling

1. Omfanget af behandlingen af persondata

Det er vigtigt for os at beskytte dit privatliv. Hvis vi indsamler, behandler eller anvender personlige oplysninger om dig som del af vores tilbud, foregår dette i overensstemmelse med den gældende tyske og europæiske databeskyttelseslovgivning.

Vi indsamler og anvender principielt kun vores brugeres persondata, hvis dette er nødvendigt med henblik på webstedets funktion eller vores indhold og ydelser. Indsamlingen og anvendelsen af vores brugeres persondata foretages løbende og kun med brugernes samtykke. En undtagelse herfra gælder i tilfælde, hvor det af reelle årsager ikke er muligt at indhente et sådant samtykke og behandlingen af dataene er tilladt i henhold til lovmæssige bestemmelser.

2. Retsgrundlag for behandlingen af persondata

Hvis vi indhenter et samtykke til behandling af persondata fra den pågældende person, gælder art. 6, stk. 1, litra a) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse som retsgrundlag.

Ved behandling af persondata, der kræves til opfyldelse af en kontrakt, som den pågældende person har indgået, gælder art. 6, stk. 1, litra b) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse som retsgrundlag. Dette gælder også for behandling, der kræves til udførelse af foranstaltninger, der træffes før indgåelse af kontrakten.

Hvis behandlingen af persondata kræves med henblik på opfyldelse af lovmæssige forpligtelser, som vores virksomhed er underlagt, gælder art. 6, stk. 1, litra c) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse som retsgrundlag.

Hvis vitale interesser af den pågældende person eller andre fysiske personer, kræver behandling af persondata, gælder art. 6, stk. 1, litra d) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse som retsgrundlag.

Hvis denne behandling er nødvendig med henblik på vores virksomheds eller tredjeparts berettigede interesse, og den pågældende persons interesser, fundamentale rettigheder og fundamentale frihedsrettigheder ikke vejer tungere, gælder art. 6, stk. 1, litra f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse som retsgrundlag.

3. Sletning af data og lagringsperiode

Den pågældende persons persondata slettes eller spærres, så snart årsagen til lagringen bortfalder. Derudover kan lagring af data finde sted, hvis dette kræves i henhold til europæisk eller national lovgivning, EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt. Dataene spærres eller slettes også ved udløb af en obligatorisk lagringsperiode i henhold til de anførte standarder, medmindre yderligere lagring af dataene kræves med henblik på indgåelsen af eller overholdelsen af en kontrakt.

4. Videregivelse af personlige oplysninger til tredjepart

Vi kan, i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser, også videregive dine persondata til tredjepart, særligt til følgende:

 • koncernselskaber
 • eksterne tjenesteudbydere, der tilvejebringer tjenester i vores navn
 • udbydere af eksterne it-tjenesteydelser, som vi samarbejder med

Videregivelsen foregår med henblik på at gennemføre betaling af din booking, forsendelse af markedsføringsmateriale eller til analytiske kundetjenester.

3. Offentliggørelse af webstedet og generering af logfiler

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Ved hvert besøg på vores internetside registrerer vores system automatisk data og oplysninger fra den anvendte computers system.

I den forbindelse indsamles følgende data:

 1. oplysninger og browsertypen og den anvendte version
 2. brugerens styresystem
 3. brugerens internetudbyder
 4. brugerens IP-adresse
 5. dato og klokkeslæt for adgangen
 6. websteder, hvorfra brugerens system fik adgang til vores internetside
 7. websteder, som åbnes af brugerens system via vores websted

Dataene lagres også i vores systems logfiler. Disse data lagres ikke sammen med andre persondata fra brugeren.

Derudover indsamler vi også enheds- og positionsdata ved brug af mobile enheder. Disse data registreres, uanset om du er registreret hos Wimdu eller er logget ind på din Wimdu-konto.

2. Retsgrundlag for behandlingen af persondata

Retsgrundlaget for den midlertidige lagring af dataene og logfilerne er art. 6, stk. 1, litra f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

3. Formål med databehandlingen

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at kunne sende webstedet til brugerens computer. Til det formål skal brugerens IP-adresse lagres under hele den pågældende session.

Lagringen i logfiler foretages for at sikre den korrekte funktion af webstedet. Desuden bruger vi dataene til at optimere webstedet og opretholde sikkerheden af vores it-systemer. Dataene bruges i den forbindelse ikke til markedsføringsformål.

Disse formål er del af vores berettigede interesse med henblik på databehandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

4. Lagringsperiode

The Dataene slettes, så snart de ikke længere kræves til at opfylde formålet med deres indsamling. I forbindelse med registrering af dataene til offentliggørelse af webstedet er dette tilfældet, når den pågældende session er afsluttet.

The I forbindelse med lagring af dataene i logfiler er det tilfældes senest efter 60 dage. En lagring ud over denne periode er mulig. I dette tilfælde slettes brugernes IP-adresser eller personlige oplysninger fjernes således, at den anvendte klient ikke længere kan identificeres.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

The Indsamlingen af data til offentliggørelse af webstedet og lagring af dataene i logfiler er nødvendige for driften af internetsiden. Brugeren har derfor ikke mulighed for at gøre indsigelse.

4. Registrering

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores internetside giver vi brugerne mulighed for at registrere sig og oprette en brugerkonto med angivelse af persondata. Dataene indtastes i den forbindelse i et indtastningsfelt, videresendes til os og lagres. Vi indsamler følgende persondata under registreringen:

 • navn
 • evt. adresse (inkl. faktureringsadresse)
 • evt. telefonnummer
 • e-mailadresse
 • evt. profilbillede
 • oplysninger om konti i sociale netværk
 • opholds- og rejseoplysninger og præferencer som f.eks. deres foretrukne feriested, datoer og antallet af personer/børn, der rejser med dem
 • evt. kommunikation via messaging-systemet
 • evt. kørekort, officielt id eller pas
 • evt. bankoplysninger (udbetalinger til værten)
 • IP-adresse og de positionsdata, der kan udledes heraf (land/by)
 • dato og klokkeslæt for besøg af vores internetside
2. Retsgrundlag for behandlingen af persondata

Retsgrundlaget for behandling af dataene er art. 6, stk. 1, litra b) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

3. Formål med databehandlingen

Der kræves registrering af brugeren med henblik på at give adgang til bestemte tjenester og indhold på vores websted.

Desuden har du på vores internetside mulighed for at oprette en personlig brugerkonto. På din brugerkonto kan du angive dine personlige oplysninger og dermed enten registrere eller booke et tilbud.

Til oprettelsen af din personlige brugerkonto skal Wimdu bruge din e-mailadresse og en adgangskode efter eget valg samt evt. dit for- og efternavn, din adresse, fødselsdato og dine betalingsoplysninger. Den e-mailadresse, du angiver, bruges samtidig som brugernavn til brugerkontoen. Når registreringen er gennemført, modtager du automatisk en bekræftelse via e-mail.

Du kan til enhver tid opdatere dine oplysninger i det personlige afsnit på din brugerkonto.

4. Lagringsperiode

Dataene slettes, så snart de ikke længere kræves til at opfylde formålet med deres indsamling.

Dette gælder for data, der indsamles under registreringen, hvis registreringen på vores internetside ophæves eller ændres.

Det gælder desuden, når dataene ikke længere kræves for gennemførelse af formidlingskontrakten.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at ophæve registreringen. Du kan til enhver tid få ændret de data, der gemmes om dig.

For at slette din brugerkonto bedes du kontakte vores kundeservice. Meddelelsen herom kan både sendes gennem vores kontaktformular er via e-mail til datenschutz@wimdu.com. En af vores medarbejdere fra serviceafdelingen gennemfører derefter sletningen.

Hvis dataene kræves til udførelse af foranstaltninger, der træffes før indgåelse af kontrakten, er det kun muligt at slette dataene, hvis hverken kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser står i vejen for sletningen.

5. Anvendelse af cookies

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Wimdu anvender cookies på webstedet. Cookies er små tekstfiler, der gemmes i din browsers bufferregister for at gøre det muligt at genkende din browser.

Vi anvender ”permanente” cookies. De forbliver på brugerens computer for at gøre det nemmere at bruge personaliserings- og registreringstilbud, næste gang vedkommende besøger vores side. Cookies kan f.eks. gemme brugerens valg. Brugeren kan til enhver tid fjerne cookies manuelt.

Derudover anvender vi ”sessionscookies”. De forbliver ikke på brugerens computer. Disse midlertidige cookies slettes, når brugeren forlader siden.

Vi anvender cookies for at gøre vores internetside mere brugervenlig. Ved at samle disse oplysninger kan vi analysere anvendelsesmønstre og sidens struktur. På den måde kan vi løbende forbedre vores tilbud, f.eks. indholdet, personaliseringen eller enkeltheden af siden.

I den forbindelse gemmes og videresendes følgende data:

 • sprogindstillinger
 • valutaindstillinger
 • login-oplysninger
2. Retsgrundlag for behandlingen af persondata

Retsgrundlaget for behandlingen af persondata med teknisk nødvendige cookies er art. 6, stk. 1, litra f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

3. Formål med databehandlingen

Formålet med anvendelsen af teknisk nødvendige cookies er at forenkle anvendelsen af internetsiden for brugeren. Visse funktioner på vores internetside kan ikke tilbydes uden anvendelse af cookies. Til det formål kræves det, at browseren også genkendes efter skift af den pågældende side.

Vi har brug for cookies til følgende anvendelse:

 • få adgang til sprog- og valutaindstillinger
 • gemme søgninger.

De brugerdata, der indsamles gennem teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til generering af brugerprofiler.

Anvendelsen af analysecookies har til formål at forbedre kvaliteten af vores websted og dets indhold. Med analysecookies kan vi finde ud af, hvordan webstedet bliver brugt og dermed løbende optimere vores tilbud.

4. Lagringsperiode, mulighed for indsigelse og fjernelse

Cookies gemmes på brugerens computer og videresendes af computeren til vores side. Dermed har du som bruger også fuld kontrol over anvendelsen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse videresendelse af cookies. Allerede gemte cookies kan slettes til enhver tid. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det evt. ikke muligt at bruge alle funktioner på webstedet i fuldt omfang. Desuden kan det gøre vores websted mindre brugervenligt. Derudover kan du for at deaktivere interessebaseret reklame fra tredjeparter bare markere feltet ud for den pågældende virksomhed på www.youronlinechoices.com.

.

6. Webanalyse og sporing

Ved hjælp af såkaldte ”trackingværktøjer” på siden, indsamles og gemmes der data til markedsføringsformål og til optimering af siden. Brugeren kan til enhver tid gøre indsigelse mod dataindsamlingen og -lagringen.

1. Omfanget af behandlingen af persondata

På vores websted anvender vi følgende webanalyse- og trackingværktøjer:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Webtrekk
 • New Relic
 • Hotjar
2. Retsgrundlag for behandlingen af persondata

Retsgrundlaget for behandlingen af persondata er art. 6, stk. 1, litra f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

3. Formål med databehandlingen

Behandlingen af brugerens persondata giver os mulighed for at analysere brugerens websurfing. Gennem analyse af de indsamlede data kan vi sammensætte oplysninger om anvendelsen af de enkelte komponenter på vores internetside. Det hjælper os med løbende at forbedre vores internetside og dens brugervenlighed. Disse formål er også del af vores berettigede interesse med henblik på databehandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse. Ved anonymiseringen af IP-adressen tages der tilstrækkeligt hensyn til brugerens interesse i beskyttelsen af dine persondata. Vi anvender de enkelte webanalyse- og trackingværktøjer som følger:

Google Analytics

Vores websted anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Google Analytics anvender cookies. De oplysninger om din brug af vores websted, der genereres af disse cookies, bliver normalt videresendt til en server fra Google i USA og gemt der. Ved aktivering af IP-anonymiseringen på dette websted vil Google dog først forkorte IP-adresserne i medlemsstaterne af Den Europæiske Union og andre stater, der er del af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Kun i særlige tilfælde videresendes den komplette IP-adresse til en server fra Google i USA og forkortes der. På vegne af Wimdu, bruger Google disse oplysninger til at analyserer din brug af vores websted for at generere rapporter over aktiviteter på internetsider og yde yderligere tjenester over for Wimdu vedrørende brug af internetsider og internetbrug. Den IP-adresse, der videresendes fra din browser i forbindelse med Google Analytics, sammensættes ikke med andre data fra Google.

Du kan forhindre registrering af dataene, der genereres af cookien, samt vedrørende din brug af internetsiden (inkl. din IP-adresse) af Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk.

Google AdWords

Derudover bruger vi online-markedsføringsprogrammet ”Google AdWords” og i forbindelse med Google AdWords såkaldt ”Conversion-Tracking”. Google Conversion Tracking er en analyse tjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Når du klikker på en reklame fra Google, gemmes der en cookie til Conversion-Tracking på din computer. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage, indeholder ingen persondata og bruges dermed ikke til personlig identificering.

Hvis du besøger bestemte internetsider på vores websted, og cookien ikke er udløbet, kan Google og Wimdu registrere, at du har klikket på den pågældende reklame og blev dirigeret videre til denne side. Hver enkelt Google AdWords-kunde har en anden cookie. Dermed er der ingen mulighed for at cookies kan spores via internetsiderne fra AdWords-kunder.

De oplysninger, der registreres ved hjælp af denne conversion-cookie, bruges til at generere conversion-statistikker til AdWords-kunder, som har valgt conversion-tracking. I den forbindelse ser kunderne det samlede antal brugere, der har klikket på deres reklame og er blevet dirigeret videre til en side med et conversion-tracking-tag. De får dog ikke oplysninger, som kan bruges til at identificere den enkelte bruger.

Webtrekk

Til statistisk analyse af internetsiderne bruger vi teknologi fra Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin (www.webtrekk.de). Ved hjælp af tjenesterne fra Webtrekk indsamler vi statistiske data om anvendelsen af vores webtilbud. Disse data bruges til permanent at forbedre og optimere vores tilbud og dermed gøre dem mere interessante for dig.

I forbindelse med brugen af vores internetside indsamles og analyseres oplysninger, der videresendes af din browser. Dette foregår ved hjælp af en cookie-teknologi og såkaldte pixel, der findes på alle internetsider. I den forbindelse indsamles følgende data: Request (filnavnet på den pågældende fil), browsertype/-version, browsersprog, anvendt styresystem, indre opløsning af browservinduet, skærmopløsning, javascript aktivering, Java til/fra, cookies til/fra, farvedybde, Refererer URL, IP-adresse (indsamles udelukkende anonymiseret og slettes igen direkte efter anvendelsen), klokkeslæt for adgangen, klik og anonymiseret formular indhold (f.eks. hvorvidt der blev angivet et telefonnummer).

På intet tidspunkt kan enkeltpersoner identificeres direkte. Dataene, der indsamles således, bruges til at generere anonyme anvendelsesprofiler, der bruges som basis for webstatistik. Dataene, der indsamles via Webtrekk-teknologi, bruges ikke til personligt at identificere besøgende på disse internetsider og sammensættes på intet tidspunkt med persondata fra personen bag pseudonymet, uden udtrykkeligt samtykke fra vedkommende.

New Relic

Vi anvender New Relic-plugin. Det giver også mulighed for at lave statistiske analyser af hastigheden på internetsiden. Denne tjeneste tilvejebringes af New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (”New Relic”).

Hvis en bruger åbner en internetside med et sådant plugin, opretter vedkommendes browser en direkte forbindelse til New Relics servere. Udbyderen har derfor ingen indflydelse på omfanget af dataene, som New Relic indsamler ved hjælp af dette plugin, og informerer derfor brugeren på baggrund af sit kendskab.

Gennem integrationen af dette plugin modtager New Relic oplysninger om, at en bruger har åbnet den pågældende side. Hvis brugeren er logget ind på New Relic, kan New Relic sætte besøget i forbindelse med vedkommendes konto. Hvis en bruger ikke er medlem af New Relic, har New Relic alligevel mulighed for at finde frem til og gemme vedkommendes IP-adresse.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og New Relics yderligere behandling og brug af dataene samt de dermed forbundne rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af brugerens privatliv, findes i New Relics meddelelser om databeskyttelse: https://newrelic.com/privacy.

.

Hotjar

Til forbedring af brugeroplevelsen på vores internetsider anvender vi softwaren Hotjar. Ved hjælp af Hotjar kan Wimdu måle og analysere brugeradfærd (musebevægelser, klik, scrolling osv.) på vores internetsider. Til dette formål anvender Hotjar cookies på brugerens terminaludstyr og kan gemme data fra brugere som f.eks. browser oplysninger, styresystem, tid brugt på siden osv.

4. Lagringsperiode

Dataene slettes, så snart de ikke længere kræves til at opfylde formålet med deres registrering.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Cookies gemmes på brugerens computer og videresendes af computeren til vores side. Dermed har du som bruger også fuld kontrol over anvendelsen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse videresendelse af cookies. Allerede gemte cookies kan slettes til enhver tid. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det evt. ikke muligt at bruge alle funktioner på webstedet i fuldt omfang.

Google Analytics:

Du kan forhindre registrering af dataene, der genereres af cookien, samt vedrørende din brug af internetsiden (inkl. din IP-adresse) af Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk. Du har desuden mulighed for at deaktivere Google Analytics indsamling af webstedsanvendelsesdata ved at klikke på følgende link. Ved at bekræfte linket placeres der en ”opt-out-cookie” på dit datamedie. Bemærk, at denne opt-out-cookie også slettes, hvis du sletter samtlige cookies på din computer. Det vil sige, at du skal placere denne opt-out-cookie igen, hvis du fortsat vil deaktivere Googles anonymiserede dataindsamling. Opt-out-cookie gælder for den enkelte browser og computer. Hvis du bruger vores internetsider derhjemme og på arbejde eller med forskellige browsere, skal du aktivere denne opt-out-cookie på alle de forskellige browsere og/eller computere.

Google Adwords:

Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingen, kan du deaktivere denne anvendelse med at forhindre installationen af cookies med en indstilling i din browsersoftware (mulighed for deaktivering). Dermed ekskluderes du fra conversion-tracking-statistikker. Du finder yderligere oplysninger samt Googles databeskyttelseserklæring under:

http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/?hl=dk.

Webtrekk:

Du kan til hver en tid tilbagekalde Webtrekks tilladelse til fremtidig dataindsamling og -lagring. Det kan du gøre ved at følge dette link. Ved at bekræfte linket placeres der en opt-out-cookie med en gyldighed på fem år på dit datamedie. Bemærk at denne opt-out-cookie også slettes, hvis du sletter samtlige cookies på din computer. Det vil sige, at du skal placere denne opt-out-cookie igen, hvis du fortsat vil deaktivere Webtrekks anonymiserede dataindsamling. Opt-out-cookie gælder for den enkelte browser og computer. Hvis du bruger vores internetsider derhjemme og på arbejde eller med forskellige browsere, skal du aktivere denne opt-out-cookie på alle de forskellige browsere og/eller computere.

New Relic:

Hvis en bruger er medlem af New Relic og ikke ønsker, at New Relic indsamler data om vedkommende i forbindelse med dette tilbud og forbinder disse med sine medlemsoplysninger, skal vedkommende logge ud af New Relic, før besøget på internetsiden.

Hotjar:

Du finder yderligere oplysninger om Hotjars databehandling her: https://www.hotjar.com/privacy.

7. Re-Targeting

1. Omfanget af behandlingen af persondata

Vores internetside anvender såkaldt re-targeting-teknologi Wimdu anvender følgende teknologier:

 • Google Analytics
 • Criteo GmbH
 • Web-Beacons/Pixel
2.Retsgrundlag for behandlingen af persondata

Retsgrundlaget for behandlingen af persondata er art. 6, stk. 1, litra f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

3.Formål med databehandlingen

Vi anvender disse teknologier for at gøre internettilbuddet mere interessant for dig. Denne teknik giver os mulighed for at sende reklame til internetbrugere, der allerede har vist interesse for vores tilbud, på vores partneres internetsider. Disse formål er også del af vores berettigede interesse med henblik på databehandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse. Ved anonymiseringen af IP-adressen tages der tilstrækkeligt hensyn til brugerens interesse i beskyttelsen af dine persondata. Vi anvender de enkelte teknologier som følger:

Criteo GmbH

Til dette formål anvender vi sporingsteknologier fra Criteo GmbH på vores internetside. Det giver os mulighed for at sende målrettede produktanbefalinger i form af reklamebannere til internetbrugere, der har besøgt vores internetside, på vores partneres internetsider. Visningen af disse markedsføringsmidler på vores partneres internetsider foregår på grundlag af cookies og en analyse af din tidligere brugeradfærd. Denne analyse foretages anonymiseret. Der sammensættes ingen brugsprofil med dit rigtige navn.

Web beacons/pixels

anvender ligeledes pixel. En pixel er et meget lille grafisk element, der er en pixel stor og sendes til din computer enten via en internetside eller i e-mail-HTML-format. Disse pixels bruges enten direkte eller af tredjepart som del af online reklame på vores internetside eller tredjeparts internetsider. På den måde kan det bestemmes, om brugeren, der ser reklamen, også gennemfører en booking. Desuden kan man finde frem til konverteringen gennem partner internetsider og bestemme besøgendes brugsmønster for at kunne optimere vores tilbud til dig.

4.Lagringsperiode

Dataene slettes, så snart de ikke længere kræves til at opfylde formålet med deres registrering.

5.Mulighed for indsigelse og fjernelse

Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse videresendelse af cookies. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det evt. ikke muligt at bruge alle funktioner på webstedet i fuldt omfang.

Criteo GmbH

Du kan til enhver tid deaktiverer Criteo GmbH’s dataindsamling via følgende link https://criteo.com/privacy.

8. Social-plugins (Facebook Connect, Google Sign-In)

1. Omfanget af behandlingen af persondata

Facebook Connect er et tilbud fra Facebook, Inc. Anvendelsen af Facebook Connect er underlagt Facebooks databeskyttelsespolitik og brugsbetingelser.

Google sign-In er en service af Google LLC. Anvendelsen af Google Sign-In er underlagt privacy policy samt betingelser og vilkår af Google.

Ved anvendelse af Facebook Connect videresendes Facebook-profildata og data, der er offentliggjort på Facebook, til os fra din Facebook-profil. Når Google Sing-In anvendes er data tilgængelig til offentligheden samt data fra din Google profil overført til vores hjemmeside. Omvendt kan data fra vores internetside eller Wimdu-appen videresendes til din Facebook- og Google profil.

2. Retsgrundlag for behandlingen af persondata

Retsgrundlaget for behandlingen af brugerens persondata er art. 6, stk. 1, litra a) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

3. Formål med databehandlingen

Dine videresendte data gemmes og behandles af Wimdu GmbH til registrering på vores platform. Gennem registreringen på vores platform via Facebook Connect eller Google Sign-In giver du dit samtykke til videresendelse af profildata fra din Facebook- eller Google profil l til Wimdu samt videresendelse af brugsdata fra Wimdu til Facebook eller Google.

4. Lagringsperiode

Dataene slettes, så snart de ikke længere kræves til at opfylde formålet med deres registrering. Dataene gemmes dermed så længe, som brugeren skal bruge dataene til registrering/login.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugerkontoen kan til enhver tid lukkes af brugeren.

9. Kontaktformular

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Du kan kontakte Wimdu direkte via den kontaktformular, der findes i vores impressum. Hvis en bruger vælger at gøre dette, videresendes de data, der indtastes i indtastningsfeltet til os og lagres. Disse data er:

 • e-mailadresse
 • evt. telefonnummer
 • evt. tilbudsnummer
 • indtastet tekst/anliggende
 • tilføjede vedhæftninger

Ved afsendelse af meddelelsen gemmes derudover følgende data:

 • brugerens IP-adresse
 • dato og klokkeslæt for registreringen

Du bliver ved afsendelsen bedt om at give dit samtykke til databehandlingen og bliver gjort opmærksom på denne databeskyttelseserklæring.

Ellers kan du også kontakte os via e-mailadressen contact@wimdu.com. I så fald gemmes de persondata fra brugeren, som sendes i e-mailen.

I den forbindelse gives intet videre til tredjepart. Dataene anvendes udelukkende til behandling af kommunikationen.

2. Retsgrundlag for behandlingen af persondata

Hvis der foreligger et samtykke fra brugeren, er retsgrundlaget for behandling af dataene art. 6, stk. 1, litra a) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af persondata, som sendes i forbindelse med en e-mail, er art. 6, stk. 1, litra f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse. Hvis formålet med e-mailkontakten er at indgå en kontrakt, gælder art. 6, stk. 1, litra b) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse som yderligere retsgrundlag.

3. Formål med databehandlingen

Wimdu indsamler, behandler og anvender oplysningerne, som du meddeler os i kontaktformularen, til at behandle dit anliggende. I tilfælde af kontakt via e-mail forefindes her ligeledes en berettiget interesse i behandling af dataene.

De persondata, der yderligere behandles ved afsendelsen, har til formål at forhindre misbrug af kontaktformularen og garantere sikkerheden af vores it-systemer.

4. Lagringsperiode

Dataene slettes, så snart de ikke længere kræves til at opfylde formålet med deres indsamling. For persondataene fra indtastningsfeltet i kontaktformularen og dem, der sendes via e-mail, indtræder dette, når den pågældende kommunikation med brugeren er afsluttet. Kommunikationen anses som afsluttet, når det fremgår, at det pågældende anliggende er afklaret.

De persondata, der yderligere indsamles ved afsendelsen, slettes senest efter 60 dage.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren kan til enhver tid trække sit samtykke til behandlingen af persondata tilbage. Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan vedkommende til enhver tid gøre indsigelse mod lagring af dine persondata. I det tilfælde kan kommunikationen ikke fortsættes.

Tilbagetrækningen af samtykket til behandlingen af persondata samt indsigelsen mod lagringen af disse data er gratis og til enhver tid mulig ved at skrive en e-mail til datenschutz@wimdu.com eller en skriftlig meddelelse til Wimdu GmbH, z.H. Datenschutzbeauftragter, Voltastraße 5, 13355 Berlin.

Alle persondata, der lagres i forbindelse med kontakten, slettes i så fald.

10. Nyhedsbrev

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores internetside kan man abonnere på et gratis nyhedsbrev. I forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet sendes dataene fra indtastningsfeltet til os.

I forbindelse med databehandlingen til forsendelse af nyhedsbreve gives intet videre til tredjepart. Dataene anvendes udelukkende til forsendelse af nyhedsbrevet.

2. Retsgrundlag for behandlingen af persondata

Hvis der foreligger et samtykke fra brugeren, er retsgrundlaget for behandling af dataene art. 6, stk. 1, litra a) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse

3. Formål med databehandlingen

Hvis du har givet dit samtykke hertil i nyhedsbrevet, bruger Wimdu den e-mailadresse, som du har angivet i forbindelse med oprettelsen af din brugerkonto, til at tilsende dig oplysninger om tilbud hos Wimdu via e-mail. Wimdu kan brugertilpasse indholdet af disse nyhedsbreve således, at de specielt indeholder den slags oplysninger, som Wimdu anser som særligt interessante for dig. For at gennemføre den slags brugertilpasning tager Wimdu hensyn til din bookingshistorik, altså hvilke bookinger, du hidtil har gennemført samt hvilke tilbud, du tidligere har set på webstedet.

4. Lagringsperiode

Dataene slettes, så snart de ikke længere kræves til at opfylde formålet med deres indsamling. Brugerens e-mailadresse lagres dermed så længe, som abonnementet på nyhedsbrevet løber.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Du kan til enhver tid opdatere dine indstillinger for Wimdu-nyhedsbrevet i det personlige afsnit på din brugerkonto. Du kan naturligvis også framelde dig nyhedsbrevet i det personlige afsnit på din brugerkonto og via kontaktformularen. Desuden finder du et tilsvarende link til afmelding i hvert enkelt nyhedsbrev.

11. Den berørte persons rettigheder

Hvis der behandles persondata fra dig, er du berørt i henhold til EU’s generelle forordning om databeskyttelse, og du har følgende rettigheder i forhold til den dataansvarlige:

  1. Ret til oplysninger

  Du har ret gratis at modtage oplysninger om de personlige oplysninger, der gemmes om dig.

  Du kan forlange en bekræftelse fra den dataansvarlige, om hvorvidt vi har behandlet personlige data fra dig.

  Hvis det er tilfældet, kan du forlange at få oplysninger om følgende:

  1. formålet med behandlingen af persondataene
  2. kategorierne af persondata, der er blevet behandlet
  3. modtagerne hhv. kategorierne af modtagere, som har fået eller kommer til at få adgang til dine persondata
  4. den forventede lagringsperiode af dine persondata eller, hvis det ikke er muligt at give konkrete oplysninger herom, kriterierne for fastlæggelse af lagringsperioden
  5. retten til at få berigtiget eller slettet dine persondata, retten til at begrænse den dataansvarliges behandling af dataene eller retten til at gøre indsigelse mod denne behandling
  6. retten til at indgive klage hos en tilsynsførende myndighed
  7. alle tilgængelige oplysninger om kilden til dataene, hvis persondataene ikke stammer fra den berørte person
  8. automatiske afgørelser og profilering i henhold til art. 22, stk. 1 og 4 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig

  Du har ret til oplysninger om, hvorvidt de pågældende persondata er blevet videresendt til en modtager i et tredjeland eller en international organisation. Du kan i den sammenhæng kræve at blive informeret om de egnede garantier i forbindelse med videresendelse i henhold til art. 46 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

  2. Ret til berigtigelse

  Vi træffer rettidige foranstaltninger for at sikre rigtigheden af persondata, vi lagrer om dig. Det er dit ansvar at sikre, at de oplysninger, du giver os, er fejlfri og fuldstændige, og du skal informere os i tide, hvis disse oplysninger ændrer sig.

  Du har ret at få den dataansvarlige til at berigtige og/eller fuldstændiggøre dine persondata, hvis disse er urigtige eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal gennemføre berigtigelsen uden unødig forsinkelse.

  3. Ret til begrænsning af behandling

  Du har ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine persondata, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  1. rigtigheden af persondataene bestrides af dig, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om persondataene er korrekte
  2. behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af persondataene og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses
  3. den dataansvarlige ikke længere har brug for persondataene til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  4. du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

  Hvis behandling er blevet begrænset, må sådanne persondata, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

  Hvis du har opnået begrænsning af behandling, underrettes du af den dataansvarlige, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

  4. Ret til sletning

  Under visse betingelser kan du anmode os om at slette persondata om dig. Undtaget herfra er data, som Wimdu skal opbevare af hensyn til samfundsinteresser.

  a) Pligt til slettelse

  Du kan kræve, at den dataansvarlige sletter persondata uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  1. Persondataene er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
  2. Du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. art. 6, stk. 1, litra a), eller art. 9, stk. 2, litra a) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen
  3. Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af art. 21, stk. 2 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse
  4. Persondataene er blevet behandlet ulovligt
  5. Persondataene skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt
  6. Persondataene er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester i henhold til art. 8, stk. 1 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.
  b) Oplysninger til tredjepart

  Hvis den dataansvarlige har offentliggjort dine persondata og i henhold til art. 17 stk. 1 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse er forpligtet til at slette disse, skal vedkommende under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og gennemførelses omkostningerne træffe egnede foranstaltninger, også tekniske, om at informere de personer, der behandler de pågældende persondata, om, at du som berørt person har krævet, at alle links til disse persondata eller kopier eller replikationer heraf slettes.

  c) Undtagelser

  Retten til sletning gælder ikke, i det omfang denne behandling er nødvendig:

  1. for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
  2. for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
  3. af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med art. 9, stk. 2, litra h) og i), samt art. 9, stk. 3 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse
  4. til arkiv formål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med art. 89, stk. 1 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i litra a), sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
  5. for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  5. Ret til underretning

  Hvis du gør din ret til berigtigelse, slettelse eller begrænsning af behandling gældende over for den dataansvarlige, er vedkommende forpligtet til at underrette hver modtager, som persondataene er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af persondataene eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.

  Du har ret til at blive underrettet om disse modtagere af den dataansvarlige.

  6. Ret til dataportabilitet

  Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage persondata om dig selv, som du har givet til en dataansvarlig. Desuden har du ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som persondataene er blevet givet til, når:

  1. behandlingen er baseret på samtykke, jf. art. 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse, eller på en kontrakt, jf. art. 6, stk. 1, litra b) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse, og
  2. behandlingen foretages automatisk.

  Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få transmitteret persondataene direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Andre personers frihedsrettigheder og andre rettigheder må ikke indskrænkes i forbindelse hermed.

  Retten til dataportabilitet finder ikke anvendelse på behandling af persondata, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

  7. Ret til indsigelse

  Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata baseret på art. 6, stk. 1, litra e) eller f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

  Den dataansvarlige må ikke længere behandle persondataene, medmindre den dataansvarlige påviser overbevisende legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  Hvis persondataene behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

  Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må persondataene ikke længere behandles til dette formål.

  I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

  8. Tilbagetrækning af samtykke

  Du kan til enhver tid gratis trække dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine persondata tilbage ved at skrive en e-mail til datenschutz@wimdu.com eller en skriftlig meddelelse til Wimdu GmbH, z.H. Datenschutzbeauftragter, Voltastraße 5, 13355 Berlin. Tilbagetrækningen berører ikke lovmæssigheden af behandlingen, der er udført før tilbagetrækningen på grundlag af samtykket.

  9. Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

  Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

  1. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og en dataansvarlig
  2. er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller
  3. er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

  Disse afgørelser må dog ikke baseres på særlige kategorier af persondata, jf. art. 9, stk. 1 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse, finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser

  I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1 og 3, gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste din ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

  10. Retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

  Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af persondata vedrørende dig overtræder denne EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

  Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler, jf. art. 78 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

Vi står gerne til rådighed, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende databeskyttelse og behandling af dine persondata. Du kan kontakte Wimdu på e-mailadressen datenschutz@wimdu.com. Du kan selvfølgelig også kontakte os via kontaktoplysningerne, der findes i vores impressum.