Wimdu vilkår og fortrolighedspolitik

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser (GTB) for at bruge online-platformen Wimdu.com

(Nyeste version: December 2012)

 1. Anvendelsesområde, ændringer af Generelle Betingelser og Vilkår.
  1. De følgende Generelle Betingelser og Vilkår (GTB) henviser til brugen af platformen
   www.wimdu.dk (også: ”platformen”). Det er en service af Wimdu GmbH (”Wimdu”
   eller ”vi”).
  2. ”Brugere” som omfattes af de Generelle Betingelser og Vilkår er almindelige og juridiske
   personer, der har registreret sig og hvis registrering er blevet bekræftet af Wimdu.
  3. Wimdu tilbyder brugere de ydelser der findes på platformen, og specielt brugen af databasen, udelukkende på basis af de Generelle Betingelser og Vilkår.
  4. Ved at registrere sig eller bruge vores tjenester, giver brugeren sit samtykke til anvendelsen af disse Generelle Betingelser og Vilkår.
  5. Wimdu forbeholder sig retten til at ændre deres Generelle Betingelser og Vilkår gældende for fremtiden, hvis en ændring er nødvendig af økonomiske eller juridiske grunde. I dette tilfælde er ændringerne, da kun en del af kontrakten, hvis brugeren giver sit samtykke til sådanne ændringer. Det er tilstrækkeligt til dette formål, at Wimdu giver en ny version af GTB til brugeren via e-mail, som brugeren har stillet til rådighed for informations grunde. Hvis brugeren ikke modsiger ændringer af de Generelle Betingelser og Vilkår indenfor en uge, vil samtykke forstås som være givet.
  6. Modsigende betingelser og vilkår af brugerne er ikke gyldige (trods punkt 2.5), selvom Wimdu ikke modsiger dem.
 2. Wimdu’s ydelser, ydelser af leverandører
  1. Platformen er en online markedsplads, på hvilken brugere kan tilbyde og udleje lejligheder, huse, værelser eller andre overnatningsmuligheder (”Bolig”).
  2. På www.wimdu.dk, stiller Wimdu en platform til rådighed, på hvilken brugere kan kommunikere med hinanden og indgå aftaler. Wimdu tilbyder ikke selv overnatningsmuligheder; men handler som et mellemled for indgåelsen af en aftale mellem brugere.
  3. Lejekontrakter er udelukket aftalt mellem den bruger, der har boligen (”udbyder”) og den bruger, der lejer boligen (”lejeren”). Wimdu er i sig selv ikke en del af de lejekontrakter, der er indgået mellem hjemmesidens brugere. Wimdu er dog berettiget til at agere som en repræsentant for udbyderen og har autoritet at afslutte kontrakter på dennes vegne. Det er dog udbyderens og lejerens eget ansvar at udføre deres egen kontraktlige forpligtelser. I tilfælde af misligholdelse skal der forhandles mellem brugerne. Wimdu gemmer og vil videregive kontaktdata for begge parter til dette formål.

  4. Wimdu undersøger ikke tilbuddene på platformen eller brugerdata for deres lovlighed, nøjagtighed og fuldstændighed, og disse repræsenterer ikke Wimdu’s synspunkter. Wimdu er ikke ansvarlig for en tredjeparts tilbud og indhold.
  5. Udbydere kan anvende deres egne generelle betingelser og vilkår for deres bolig, som de udlejer, så længe de ikke har indflydelse på de Generelle Betingelser og Vilkår.
  6. Udbydere og lejere er ansvarlige for deres overholdelse af bestemmelser, offentlig lov, herunder kommunale retningslinjer, vedrørende udlejning af ejendomme.
 3. Registrering, dannelse af brugerkontrakten, juridiske erklæringer
  1. Brugerregistrering er påkrævet for at bruge Wimdu’s tjenester. Registrering er gratis og kræver, at brugeren accepterer Wimdu’s Generelle Betingelser og Vilkår. Ved at modtage en bekræftelses e-mail på den af bruger angivne e-mail-adresse hos Wimdu, vil der komme til at stå en kontrakt mellem Wimdu og brugeren af Wimdu’s tjenester. Der er intet krav om indgå en sådan brugerkontrakt.
  2. Registrering er kun tilladt til almindelige personer, juridiske personer, og partnerskaber, som er fuldt legale. Registreringen af en juridisk person eller et partnerskab må kun udføres af en autoriseret fysisk person, der skal navngives. Under registreringen må kun individer være anført som ejer af brugerkontoen.(eks. ingen gifte par eller familier)
  3. Under registreringen er brugeren forpligtet til at give præcise, opdaterede og komplette informationer, som er krævet i tilmeldingsblanketten, især for- og efternavn, nuværende adresse (en postboks er ikke acceptabel), en gyldig e-mail adresse og i givet fald at oplyse navnet på virksomheden og en autoriseret repræsentant. Data skal være opdateret og korrekt på alle tidspunkter. Flere registreringer under forskellige medlemsnavne er forbudt. Under registreringen vælger brugeren et brugernavn og en adgangskode. Medlemsnavnet må ikke være en e-mail eller internet-adresse, det må ikke være til skade for navnene, varemærkerne eller andres rettigheder, ej heller krænke gode manerer. Efter registreringen, vil brugeren modtage en adgangskode og et navn tildelt sin medlemskabskonto.
  4. Brugeren kan modtage juridiske kontraktlige erklæringer på dennes angivne e-mail.
  5. Ved at godkende de generelle betingelser, indvilger brugeren i at modtage nyhedsbreve og lignende information via e-mail. Brugeren kan uden omkostninger og til enhver tid tilbagekalde deres samtykke.
 4. Brugerforpligtelser, brugerkonto, systemets integritet
  1. Brugeren er fuldt ansvarlig for alt indhold, som vedkommende placerer på platformen. I dennes forhold til Wimdu lover han ikke at placere ulovligt indhold på platformen og afhold sig fra at foretage sig noget, der bryder loven.
  2. Udbyderen er ansvarlig for at sikre, at boliger som han/hun tilbyder, er beskrevet korrekt og fyldestgørende. Udbyderen skal som minimum udfylde de felter, der er påkrævet af Wimdu, så at boligen og tilbuddet er beskrevet med den nødvendige præcision. Derudover er udbyderen i sin ret til at beskrive yderligere betingelser, såsom størrelsen af et depositum, beløb for slutrengøring, annulleringsmuligheder etc. De forskellige annulleringspolitikker, der kan indgås kan se under ”annulleringspolitikker”. Brugeren lover altid at opretholde opdaterede og korrekte informationer på hans medlemskonto, og i tilfælde af en ændring at rette det med det samme. En brugerkonto kan ikke overdrages til en anden person.
  3. Brugeren er forpligtet til at sikre at hans medlemskab kun bruges af ham selv og er forpligtet til dette formål at holde hans adgangskode hemmelig.
  4. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter der udføres, mens hans medlemskonto anvendes, undtagen hvis brugeren ikke er ansvarlig for misbrugen af hans medlemskonto.
  5. Når brugeren er klar over at en tredjepart har haft adgang til hans medlemskonto eller på anden vis har fået adgang til hans medlemskonto, skal han straks underrette Wimdu. Wimduhar ret til at blokere brugerens konto indtil der er skab klarhed om situationen.
  6. Enhver bruger skal individuelt verificere identiteten af hans kontraktpartner. Wimdu tager intet ansvar for korrektheden af brugerens kontaktinformation, som er indtastet på platformen.
  7. Brugeren er forpligtet til at indstille deres systemer og programmer i forbindelse med brugen af Wimdu’s tjenester, sådan at hverken sikkerheden, integriteten eller tilgængeligheden af systemerne, som Wimdu har oprettet for at udbyde tjenester, ikke påvirkes. Brugere må ikke blokere, omskrive, modificere indhold, som er genreret af Wimdu eller på nogen måde gribe ind i Wimdu’s tjenester, som er i strid mod brugerkontrakten. Wimdu har ret til at foretage de nødvendige foranstaltninger, jævnfør sektion 12, der er nødvendige for at sikre Wimdu’s systemintegritet eller et andet system.
  8. Brugere må ikke bruge adresser, kontaktdata, eller e-mail-adresser, som de får ved at bruge hjemmesiden til andre formål udover kontraktlig kommunikation. I særdeleshed må disse data ikke sendes videre til en uautoriseret person, eller bruges til at sende reklamer, undtagen hvis brugeren tydeligt har givet sin tilladelse på forhånd.
  9. Brugeren må absolut ikke sende massemeddelelser med det samme indhold via platformen. Spam eller lignende chikane mod andre brugere eller tredjepart er forbudt.
  10. Enhver bruger er kun ansvarlig for at arkivere hvilken som helst synlig information og gemt på Wimdu’s portal, som de har brug for til eget formål, såsom beskyttelse af beviser, bogføring, osv., og dette på et medie uafhængigt af Wimdu.
  11. I tilfælde af overtrædelse af disse Generelle Betingelser og Vilkår af en bruger, er Wimdu berettiget til at udføre virtuelle boligejer-rettigheder. Wimdu kan ekskludere brugeren ved tvivlsspørgsmål fra at bruge dens service, slette det indhold han bruger, og tage andre midler i brug indenfor de beskrevne i sektion 12. Wimdu vil tage juridiske aktioner i brug for at udføre sine rettigheder til overbærenhed og kompensation.
 5. Håndtering af indhold og rettigheder
  1. Indenfor rammen af platformens funktionalitet, kan udbydere præsentere potentielle lejere ved at bruge forskellige medier. Der er dog forskellige regler som skal følges, for at sikre at de forskellige medier bruges lovligt, sådan at hverken brugeren eller Wimdu kan holdes ansvarlig. Disse regler kommer fra forskellige steder, eksempelvis love for beskyttelse af copyright eller brands, som går udover disse Generelle Betingelser og Vilkår.
  2. Wimdu gemmer for brugeren det multimedie indhold, som han har uploadet (billeder, tekst, etc.) eller sørger for den nødvendige hukommelse og adgang til det. Brugere er selv ansvarlige for det multimedieindhold, som de uploader på Wimdu og er derfor ansvarlig for alle krav, der opkræves fra tredje part. Særlig inkluderer denne erstatning også omkostninger for retsforfølgning og retshjælp.
  3. Brugeren vil derfor sikre at det uploadede indhold ikke bryder nogle gældende love eller lovebestemmelser, almindelig anstændighed, eller navnlig tredjemands rettigheder (navngivning rettigheder, personlige rettigheder, ophavsret, databeskyttelsesrettigheder osv.). Brugere påtager sig i særdeleshed ikke at uploade indhold, der overtræder betingelser i ”Strafgesetztbuch” (SGB – den tyske straffelov) eller Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV - Tysk medlemsland-traktaten om beskyttelse af mindreårige i medierne). Brugeren påtager sig ansvaret for ikke at udnytte indhold, der er pornografisk, forherliger vold, eller lokker til ulovlige handlinger. Dette gælder også for udsendelse af e-mails og anden elektronisk kommunikation fra platformen.
  4. Ved at tilføje multimedieindhold giver brugeren Wimdu et gratis, ikke uigenkaldelige, ubegrænset, ikke-lokalt ret til brug, som kan blive tildelt underlicenser til det multimedieindhold, som brugeren har uploadet til Wimdu. Især omfatter brugsretten ret til at behandle multimedieindhold i forbindelse med platformen og at gøre det tilgængeligt for offentligheden offline, i trykt eller elektronisk form, ved LAN-kabel eller trådløs forbindelse, som er brugt på en sådan måde, at det er tilgængeligt for offentligheden på steder og forskellige tidspunkter, herunder afspilning på deres valgte modtagesignal, som giver dem online adgang i særdeleshed på stationære eller bærbare computere, og håndholdte mobilenheder, såsom smartphones, tabletter og lignende udstyr.
  5. Det indhold, der tilbydes via Wimdu er beskyttet af copyright. Platformen er generelt tilgængelig og udnyttes enkeltvis af en almindelig person ved hjælp af en webbrowser. Anvendelsen af teknologier som web-spiders, crawlers eller lignende programmer, som ikke blot har til formål at indeksere indhold, men som også at opnå masseadgang til, for at lagre platformens indhold, er strengt forbudt. Dette gælder også for teknologier, der muliggør såkaldt screen scraping og andre tredjeparts tjenester.
  6. I tilfælde af en overtrædelse af disse forbud og retningslinjer for de Generelle Betingelser og Vilkår, er Wimdu berettiget til at nægte godkendelse af indhold, samt til at slette og blokere indhold øjeblikkeligt og at slette de sider og links, der fører til siderne, med det samme. I sådanne tilfælde har brugeren ikke ret til at få genoprettet hans multimedieindhold på internetplatformen eller få hans slettede brugerprofil frigivet.
 6. Tilgængelighed og ændring af hjemmesiden
  1. Brugeren har ingen retslige krav til permanent brug af platformen. Wimdu er ikke påkrævet at sikre, at platformen er tilgængelig på alle tidspunkter. Derimod bestræber Wimdu sig på at vedligeholde driften af platformen med så få afbrydelser, som muligt og fortsætter med at udvikle platformen i forhold til brugerkrav.
  2. Wimdu kan midlertidigt begrænse brug, hvis dette er nødvendigt af hensyn til sikkerhed, integritet, kapacitetsbegrænsninger eller gennemførelsen af tekniske foranstaltninger (vedligeholdelsesarbejde). Wimdu vil varetage brugernes legitime interesserer ved at give besked på forhånd.
 7. Ansvar overfor tredjepart
  1. Siderne på platformen indeholder også links til hjemmesider på internettet der vedligeholdes af tredjepart. Wimdu er ikke bekendt med disse siders indhold. Wimdu formidler blot adgangen til disse hjemmesider og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af disse. Links til tredjeparts-hjemmesider har udelukkende det formål at forenkle brugerens navigation på internettet. Wimdu påtager sig ingen form for sympati overfor udtalelser der udtrykkes på sider der linkes til, og tager derimod i højere grad afstand til alle hjemmesider af tredjepart, som der linkes til fra platformen.
  2. Ejerene af de hjemmesider der hyperlinkes til fra Wimdu’s platform, er eneansvarlige for deres indhold såvel som salget af de produkter og services de tilbyder fra deres hjemmeside.
 8. Bookingproces, betaling, fakturering
  1. Ved at tilføje en bolig på Wimdu’s hjemmeside, giver udbyderen en invitation til at tilbyde et tilbud. En anden bruger kan anmode om at indgå en lejekontrakt for denne bolig. Kontrakten består, hvis udbyderen accepterer tilbuddet inden for 24 timer, som Wimdu procedure foreskriver. Ellers er brugeren ikke længere bundet af tilbuddet.
  2. Annuleringer vil betragtes som et tilbagekøb før det planlagte check-in. En af mulighederne vist under annulleringspolitikken kan aftales. Refundering som er et resultat heraf, vil blive udbetalt af Wimdu til brugeren via samme kanal, som er valgt af ham i forhold til sektion 8.4.3
  3. Udbyderen skal sikre at:
   1. beskrivelsen af boligen og de brugte billeder ikke bryder nogle love eller tredjepartsrettigheder og at de kun relaterer til den tilbudte bolig.
   2. succesfulde bookinger er angivet i overensstemmelse hermed.
   3. Den uploadede information ikke refererer til tredjeparts indhold.
   4. han overholder gældende offentlige love, specielt dem der vedrører betaling, og factoring skattemæssige forpligtelser, som også kan omfatte nogle forpligtelser i henhold til indkomstlove eller indirekte skattemæssige forpligtelser. Udbyderen er eneansvarlig for overholdelsen af disse forpligtelser. Wimdu er berettiget til at kræve beviser fra brugere for at kontrollere den angivne information om boligen.
  4. Betalingsprocessen skal finde sted under følgende fremskaffelse:
   1. Aftalen opstår ved en samlet pris vist ved afslutningen af bookingen. Denne består af lejen og ekspeditionsgebyr, som omfatter en administrationsdel og en ejendom-baseret del, som bestemmes ud fra huslejen. Efter en booking er foretaget, meddeler Wimdu brugere af dets indhold og den samlede pris.
   2. Wimdu er berettiget til at ændre beløbet for ekspedionsgebyrer til enhver tid. Dette gælder ikke for lejekontrakter, der allerede er indgået. Udbyderen vil blive underrettet om størrelsen af dette ekspeditionsgebyr via e-mail i god tidsammen med bookingforespørgslen.
   3. Lejeren skal betale den samlede pris, som fremgår af booking, muligvis i flere rater, ved hjælp af den valgte kanal i bookingprocessen. Wimdu modtager pengene fra lejeren på vegne af udbyderen og opbevarer dem for udbyderen på en ikke-rentebærende konto. Hvis inddrivelse af gæld mislykkes, skal lejeren godtgøre for de ekstra omkostninger. Dette gælder ikke, hvis lejeren ikke er ansvarlig for den manglende inddrivelse af gæld.
   4. Ved afslutning af booking-processen, instruerer lejeren Wimdu om at overføre huslejen til udbyderen 24 timer efter starten på hans ophold i den lejede bolig. Hvis brugen af denne bolig ikke overføres til lejer som det kontraktligt er aftalt, at lejeren har ret til at tilbagekalde denne instruktion til Wimdu. Instruktioner til Wimdu skal ophæves straks med angivelse af grunde og via kontaktformularen.
   5. Udbyderen skal opfylde sin forpligtelse til at betale ekspeditionsgebyret til Wimdu ved, at Wimdu overfører dette fra den særlige konto til hans egen konto, så at udbyderen ikke behøver at foretage yderligere betalinger.
   6. Brugere kan opveje Wimdu ekspeditionsgebyret mod tilgodehavender kun hvis disse er forfaldne og har været lovligt etableret eller er ubestridte. Tilgodehavender kan ikke overføres til tredjepart.
  5. Ved forespørgsel skal udbyderen udsted en faktura for totalprisen til lejeren. Ved forespørgsel skal Wimdu udstede en faktura for ekspeditionsgebyret til udbyderen, selvom denne vil blive vist uden moms eller lignende indirekte skatter i overensstemmelse med skatteretlige bestemmelser, undtagen hvis dette er tydeligt anført i disse reguleringer.
  6. Med mindre Wimdu har fået besked om andet, så er det uden tvivl antaget, at udbyder opererer i virksomhedsregi, og er opmærksom på hans dertilhørende (salgs)skatteforpligtelser, og overholde disse. Wimdu er forpligtet til at kræve påkrævede bevis på udbyderens virksomhedskapacitet.
  7. Udbyderen forbeholder sig retten til yderligere at opkræve andre omkostninger på stedet, baseret på brug og forbrug (i særdeleshed: el, vand og varme). Udbyderen skal rådgive lejeren om, at han har den basale ret til at opkræve disse omkostninger før en kontrakt er afsluttet. Sådanne omkostninger er der ikke taget med i beregningen af ekspeditionsgebyr. Det samme gælder for sikkerhedsdepositum.
  8. Booking vouchers/kuponkoder som er udstedt af Wimdu kan bruges af lejer til at foretage bookinger indenfor bestemte perioder. Lejer modtager ikke nogen betaling.
  9. Brugerne må ikke omgå ovenstående booking- og betalingsprocesser, særligt ikke ekspeditionsgebyret.
 9. Sikkerhedsdepositum
  1. Udbyderen er berettiget til at inkludere et depositum i sit tilbud. Hvis en udbyder forespørger en betaling af depositum fra lejeren på check-ind-datoen, er det obligatorisk at give de relevante oplysninger herunder beløbet og betalingsmåde i tilbuddet. Beløbet for et depositum skal fastsættes før tidspunktet for en booking og det skal yderligere være klart, hvornår beløbet skal betales (eks. 3 måneder før check ind, i kontanter ved check ind).
  2. Hvis en udbyder ikke har givet den førnævnte information på tidspunktet af en booking, men i stedet insisterer på, at han skal modtage et depositum bagefter og lejeren ikke er enig med ham i dette, vil dette blive set som en afvisning af udbyderens ydelser efter den gældende kontrakt. Wimdu har derfor rettigheder til at annullere bookingen og opkræve udbyderen et annulleringsgebyr.
  3. Wimdu er ikke ansvarlige for administration af et sikkerhedsdepositum eller accept af krav efterspurgt af udbyderen.
 10. Evalueringssystem
  1. Hjemmesiden giver brugerne mulighed for at evaluere hinanden efter leje af en bolig. Evalueringerne skal give et meningsfuldt indeks for brugernes troværdighed. Evalueringerne er ikke gennemgået af Wimdu på forhånd.
  2. Brugeren er forpligtet til kun at komme med sandfærdige udtalelser i sin evaluering og til at overholde de dertilhørende lovbestemmelser. De synspunkter som han udtrykker, må ikke skade tredjeparts rettigheder, ej eller, især, krænke personlighedsrettigheder. De skal være objektive og må ikke indeholde ærekrænkende kritik.
  3. Enhver brug af evalueringssystemet i strid med formålet med evalueringen er forbudt. Der er for brugere forbud imod at skrive evalueringer om sig selv eller lade tredjemand indarbejde omstændigheder i evalueringer, der er relateret til afviklingen af de underliggende kontrakter eller evalueringer til alle andre formål end handlerne på hjemmesiden.
  4. Wimdu griber ikke ind i bedømmelsessystemet uden forsvarlig årsag hertil. Bedømmelser vil hverken blive redigeret eller slettet af Wimdu, på nær i tilfælde hvor Wimdu er lovmæssigt og specifikt forpligtet dertil. Bedømmelser kan ikke ændres efter at de er lagt ud. De gemmes permanent i brugerens bedømmelsesprofil og kan ses af alle brugere. Wimdu er berettiget til at tilføje noter til bedømmelser hvis dette vil gavne afklaring og forståelsen af den pågældende bedømmelse. Det eneste tilfælde hvor Wimdu ville offentliggøre en bedømmelse i en brugers sted er hvis værten har valgt at annullere en booking. I et sådanne tilfælde ville en automatisk bedømmelse med én stjerne blive offentliggjort på annoncen.
  5. Skulle der være et misbrug af evalueringerne af en bruger, har Wimdu ekstraordinær ret til at fjerne evalueringen, og træffe foranstaltninger nævnt i sektion 12. Dette er især gældende hvis:
   1. evalueringen skal fjernes på grund af en eksigibel retsafgørelse mod dem, der har skrevet evalueringen;
   2. kommentaren indeholder vulgære, uanstændige, racistiske, ikke tilladt for mindreårige, eller kriminelt stødende bemærkninger;
   3. evalueringen indeholder et andet medlems personlige oplysninger, som omfatter for eksempel, navn, adresse, telefonnummer eller e-mail-adresse;
   4. evalueringen indeholder uautoriserede links eller scripts;
   5. hvis en bruger uforvarende har sendt en negativ evaluering til en bruger, har imidlertid allerede rettet denne fejl, og tildeles den samme vurdering til den korrekte bruger;
   6. evalueringen er foretaget af en person, der på tidspunktet for transaktionen eller evaluerings udsendelsen ikke var bemyndiget (eks. mindreårig);
   7. Evalueringen er fra brugere, hvis medlemskonto er blevet blokeret af Wimdu inden 90 dage efter registrering. For de konti, der er blevet blokeret, for eksempel på grund af manglende betaling af en kommission eller til situationer, hvor brugerne får mulighed for at løse problemet og medlemskontoen er genindsat, kan evalueringen ikke blive fjernet.
  6. Begge parter i aftalen kan enes om at trække en afgivet evaluering tilbage. Evalueringen vil blive fjernet og kommer ikke i betragtning i kontoens vurderingsprofil.
 11. Varighed, Opsigelse
  1. Brugerkontrakten afsluttes ubestemt tid.
  2. Brugeren kan opsige brugerkontrakten til enhver tid uden varsel. En skriftlig opsigelsesvarsel til Wimdu (f.eks. brev, fax, e-mail) er tilstrækkelig. Brugerens allerede eksisterende beviser eller formidlede lejekontrakter med andre brugere, berøres ikke af opsigelsen af aftalen. Det samme er gældende for allerede forfaldne kommissioner.
  3. Wimdu kan til en hver tid opsige brugerkontrakten med en frist på to uger.
  4. Retten til spærring og opsigelse med retmæssig grund, samt individuelt aftalte opsigelses rettigheder forbliver heraf uberørt. En retmæssig grund for Wimdu foreligger navnlig, hvis:
   1. brugeren ikke overholder en betydelig betalingsforpligtelse helt eller delvist, trods påmindelse med en passende frist;
   2. brugeren overtræder sine forpligtelser i de her angivne generelle vilkår og betingelser, og tager ikke afhjælpende foranstaltninger, på trods af en påmindelse med en rettidig frist. En påmindelse er ikke påkrævet, hvis den skønnes ikke-lovende eller overtrædelsen er så alvorlig, eller holder kontrakten er så restriktiv, at det er urimeligt for Wimdu. Desuden kan alvorligheden af overtrædelsen også skyldes det faktum, at brugeren allerede er blevet advaret adskillige gange på grund af en lignende overtrædelse;
   3. det er påkrævet ved lov, en domstol eller en myndighed, at brugen af hjemmesiden ikke længere kan tilbydes i denne form;
   4. Wimdu opsiger sin platform eller sin virksomhed;
   5. der indledes insolvensbehandling over for brugerens aktiver ved manglende kapital.
 12. Foranstaltninger, der træffes i tilfælde af juridiske og / eller kontraktlig brud på brugers opførsel.
  1. Hvis der er tilstrækkelig indikation af, at en bruger forsømmeligt har overtrådt juridiske bestemmelser, tredjeparters rettigheder eller GTB, eller hvis Wimdu på anden måde har en legitim interesse, navnlig for at beskytte medlemmerne fra svigagtige aktiviteter, kan Wimdu, indtil en betinget aflysning, benytte sig af en eller flere af følgende handlinger:
   1. advare brugeren;
   2. slette brugerens tilbud eller andet indhold;
   3. begrænse brugerens brug af hjemmesiden;
   4. midlertidigt eller permanent at udelukke (blokere) bruger fra hjemmesiden;
   5. bestride eller annullere eksisterende lejekontrakter I værtens navn uden at tage hensyn til de nuværende annulleringspolitikker og afvise brugerens tilbud i værtens navn før indgåelsen af lejekontrakten.
  2. Wimdu tager brugerens pågældende legitime interesser i overvejelserne, når de vælger disse foranstaltninger.
  3. Lejekontrakter, der allerede er indgået mellem brugeren og andre brugere, bliver ikke påvirket, selvom tilbud slettes. Samme gælder for fordringer hvis provision er forfaldet. Hvis et tilbud, som ikke blev accepteret af en bruger, slettes af Wimdu, vil ingen gyldig lejekontrakt være indgået.
  4. Wimdu har ret til at blokere en bruger i hvert af følgende tilfælde, taget brugerens legitime interesser til efterretning. Wimdu har retten til at blokere en bruger når:
   1. brugeren gentagne gange har modtaget negative bedømmelser i evalueringssystemet i henhold til artikel 10 og derfor må blokeres for at varetage hensynet til andre deltagere på markedet;
   2. Brugeren har udgivet falsk kontaktinformation på sin medlemskonto, især en falsk eller ugyldig e-mail adresse;
   3. En medlemskonto er overført til en anden part;
   4. Brugers bolig og / eller møbler er væsentligt beskadiget, ødelagt, stjålet osv.;
   5. Der er god grund til at sammenligne risiko og brugeren ansvar.
   6. En bruger viser sig at have et bemærkelsesværdigt lavere antal besøgende end gennemsnittet og hvis der ikke ser ud til at være forbedringer på vej.
  5. Når en bruger er blevet permanent blokeret af Wimdu, er han ikke berettiget til at genetablere den blokerede brugerkonto eller evalueringensprofilen. Brugeren må ikke benytte hjemmesiden med en anden medlems konto eller om at registrere sig.
 13. Wimdu’s ansvar
  1. Wimdu tager det fulde ansvar for skader forårsaget med forsæt eller ved grov uagtsomhed af Wimdu, dets ansatte eller udsendte, for svigagtig fortielse af defekter, ved udtrykkelig antagelse af en garanti, og for skader med følger for liv, legeme og helbred.
  2. I øvrige tilfælde hæfter Wimdu kun hvis en pligt forsømmes, hvis opfyldelse er påkrævet for at muliggøre indgåelsen af aftalen og som regelmæssigt og fortrøstningsfuldt forventes opfyldt af parterne i aftalen. Skadeserstatningspligten er derved begrænset i skadestilfælde der kan betegnes som sædvanlige og forudsigelige i denne kontraktform. Dette har ingen indflydelse på det tyske Produkthaftungsgesetz (Tysk produktansvarslov).
  3. Da Wimdu ikke tager del af kontraktmæssige forhold i mellem lejer og udlejer, påtager Wimdu sig intet ansvar for boligkontrakter f.eks. omkring ansvar.
 14. Afsluttende bestemmelser
  1. Wimdu har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i denne kontrakt helt eller delvis til en tredjepart.
  2. Denne kontrakt er udelukkende reguleret af den materielle lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN-konventionen om International Salg af Varer og Tysk international privatlov.
  3. Er brugeren forbruger jvf. § 13 i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – Tysk civilret) forbliver forbrugerbeskyttende forskrifter fra staten uberørt, og forbrugeren bibeholder sine sædvanlige rettigheder.
  4. Skulle nogen individuel bestemmelse i disse GTB være eller blive helt eller delvist ugyldige, vil de resterende GTB stadig være gyldige. I tilfælde af en sådan ugyldighed, erstattes bestemmelsen af den generelle lovbestemmelse.
  5. Alle erklæringer i forbindelse med indgåelse af en brugerkontrakt, skal sendes skriftligt eller via e-mail til Wimdu. En brugers postadresse og e-mail-adresse skal være angivet som løbende kontaktdata i brugerens medlemskonto.
  6. Til forarbejdning har Wimdu GmbH engageret sit datterselskab Wimdu Malta Limited (38, Level 2, Emanuel Schembri Street, Birkirkara BKR 1810, Malta)
*To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Annulleringspolitik

1. Hvordan fungerer afbestillingspolitikken?

 • Afbestillingspolitikken fastlægges af værten. Værten kan vælge imellem tre forskellige modeller: fleksibel, moderat, eller streng. Disse politikker har til formål at beskytte både værter og gæster.
 • I overensstemmelse med afbestillingspolitikken, betragtes annulleringer som tilbagetrækning før planlagt check-in.

2. Hvordan annullerer jeg en booking?

 • For at sikre en nem og problemfri proces, foregår alle afbestillinger gennem Wimdu.
 • Hvis du ønsker at annullere en booking, kontakt da venligst vores kundeservice team.
 • Afbestillingen skal kommunikeres skriftligt af den part der ønsker annulleringen. Afbestillingen skal indeholde bookingnummeret og skal afsendes fra den e-mail adresse der er registreret hos Wimdu i brugerens profil.
 • Værter bedes kun annullere deres bookinger gennem vores annulleringsside, der er tilgængelig gennem værtens boliger under "Min Konto". Ved at annullere gennem denne side vil en besked automatisk blive sendt til Wimdu's kundesupport team.
 • Vær venligst opmærksom på at afbestillingen først er officielt gældende når du har modtaget en bekræftelse herpå fra Wimdu.
 • Vores kundesupport team vil omgående behandle din afbestillingsanmodning og informere din vært eller gæst. Du behøver ikke foretage dig yderligere.

3. Hvordan udregnes refusionen til gæsten og betalingen til værten, hvis gæsten annullerer en booking?

3.1. Generelle bestemmelser

 • Det tilbagebetalte beløb til gæsten er afhængigt af, hvornår annulleringen af bookingen foretages, samt afbestillingsreglerne valgt af værten eller pålagt af Wimdu.
 • Indfrielses beløbet afhænger af afbestillingsreglerne. Det respektive beløb før afbestillingsafgiften vises under selve bookingprocessen. Kravene i afsnit 8.4 angående betalingsprocesser gælder tilsvarende.
 • Uanset hvilket afbestillingspolitik værten har valgt, er værten selv ansvarlig for at bevise at han/hun ikke lider noget tab eller et betragteligt mindre tab end størrelsen på afbestillingsgebyret.

3.2. Individuelle afbestillingspolitikker

Annulleringspolitik: Gratis afbestilling

Du ville blive refunderet den totale pris (inklusiv Wimdu service gebyret) hvis du afbestiller din booking senest kl. 12.00 CET (central europæisk tid), 2 dage før check-in. For afbestillinger der foretages mindre end to dage før check-in, ville du blive refunderet 5% af den totale pris, minus service gebyret.

Bemærk, at fra den 13. juli 2015 er reglen om "gratis aflysning" blevet trukket tilbage. Reglen om "Gratis afbestilling" og dens betingelser gælder stadig for alle reservationer, der er bekræftet eller reserveret før d. 13. Juli 2015 for de ejendomme, hvor udbyderen havde valgt "Gratis afbestilling" på bookingtidspunktet.

Annulleringspolitik: Fleksibel

Du vil få refunderet total prisen minus afbestillings gebyret, hvis du annullerer bookingen før kl. 12.00 CET (central europæisk tid), 2 dage før check-in. Ved annulleringer foretaget mindre end 2 dage før check ind, vil du få refunderet 5% af total prisen minus afbestillings gebyret.

Annulleringspolitik: Semi-fleksibel

Du vil få refunderet total prisen minus afbestillings gebyret, hvis du annullerer bookingen før kl. 12.00 CET (central europæisk tid), 4 dage før check ind. Ved annulleringer som er foretaget mindre end 4 dage før check ind, vil du få refunderet 5% af total prisen minus afbestillings gebyret.

Annulleringspolitik: Streng

Du vil få refunderet halvdelen af total prisen minus afbestillings gebyret, hvis du annullerer bookingen før kl. 12.00 CET (central europæisk tid), mindst 7 dage før check ind. Ved annulleringer, som er foretaget mindre end 7 dage før check ind, vil du få refunderet 5% af total prisen minus afbestillings gebyret.

4. Hvad sker der, hvis værten annullerer?

 • Wimdu tager booking annulleringer meget alvorligt, da det giver en negativ oplevelse for gæsterne.
 • I tilfælde af at en vært annullerer en booking, vil gæsten modtage fuld tilbagebetaling af prisen, herunder alle gebyrer. I sådanne tilfælde vil ingen annulleringsgebyrer blive pålagt gæsten
 • Wimdu vil hjælpe gæsten med at finde alternative overnatningsmuligheder.
 • Værten må som konsekvens betale et annulleringsgebyr på 15% af bookingens samlede beløb. Annullerer værten under 8 dage før check-in datoen, stiger gebyret til 50 % af bookingens samlede beløb. Hvis værtens ejendom har "Øjeblikkelig Booking" og bookingen annulleres indenfor 24 timer af check-in forbliver gebyret på 5%.
 • Gebyret vil blive fratrukket værtens næste booking.
 • Værten vil ikke modtage nogen form for betaling for bookinger de har annulleret.
 • Den gældende ejendom tilknyttet værten vil som negativ konsekvens, miste sin placering i søgeresultater, hvilket kan føre til færre bookinger for fremtiden.
 • En automatisk genereret negativ bedømmelse vil blive tilføjet under "Bedømmelser af denne bolig" på værtens annonce.

5. Særlige afbestillingspolitikker

5.1. Dødsfald i familien

I tilfælde af dødsfald af direkte familiemedlemmer (mor, far, ægtefælde, søster, bror, barn) mellem 7 dage og 24 timer før check-in, er gæsten berettiget til fuld refusion af sin booking. Værten er ikke berettiget til betaling. Ingen gebyrer tilføjes fra Wimdu’s side. Mindre end 24 timer før check ind er gæsten berettiget til en refundering på 75 % af hans booking og værten til 25 % af bookingen. Ingen gebyrer tilføjes fra Wimdu’s side. En dødsattest er påkrævet som bevis.

5.2. Naturkatastrofer og andre uforudsigelige hændelser

Skulle der ske naturkatastrofer (laviner, snestorme, cykloner, orkaner, jordskælv, oversvømmelser, jordskred, lynnedslag), krig, terror eller atomuheld, som gør det umuligt for en vært at opfylde sine forpligtelser til en booking (og han/hun kan fremføre bevis for, at han ikke kan tilbyde en tilsvarende alternativ bolig) vil gæsten få refunderet 100 % af den totale pris. Der vil ikke blive opkrævet annulleringsgebyr. Det samme gælder, hvis al transport midlertidigt er afbrudt og gæsten ikke kan komme frem til boligen på anden vis og kan forevise bevis for dette.

6. Hvad sker der, hvis der opstår problemer efter at gæsten allerede er checket ind?

 • Hvis du har en alvorlig klage i forbindelse med check ind, kontakt da venligst vores kundeservice team indenfor 24 timer. Fremstår boligen ikke i kontraktmæssig stand ved overgivelsen overdrager vi den angivne klage til værten. Efter vellykket godkendelse af din klage vil vi tilpasse betalingen til din vært derefter, og refundere det resterende beløb til dig.
 • Bemærk venligst, at tilbagebetaling kun er muligt hvis vi modtager din klage indenfor 24 timer efter check ind.
 • Wimdu forbeholder sig retten til, som minimum, at opkræve et beløb der svarer til behandlingsgebyret fra værten.

Privatliv

Protecting your personal data is very important to us. As far as we collect, process or use personal information about you as part of the services provided, we do so in accordance with the relevant German and European data protection laws.

What data does Wimdu use?

We use the personal information actively provided by you for the implementation and use of our services:

1. When you visit or use our website

When you access our platform, for example, to search for accommodation, post listings, make bookings, accept booking requests, pay for accommodation, post comments or reviews, or communicate with other users or Wimdu, we may store information such as your IP address, the time and date of your visit, how you are using our platform, your browser type and information about your computer’s operating system as well as the pages you have visited and your original website.

If you are using a mobile device, we also collect device-specific settings and characteristics and device location data. This data will be stored whether or not you are registered with Wimdu or have logged into your Wimdu user account.

2. After registration

You can create a personal user account on our website. This allows you to save your personal settings, to post a listing or make a booking.

Wimdu requires your email address, a freely chosen password, a form of address, your first name and surname and your payment details to set up an account. The given email address serves as access identification for your user account. After successful registration, you will automatically receive a confirmation email. You can update your personal data in the settings of your user account at any time.

How do we collect data?

1. Cookies

Wimdu uses cookies. Cookies are small text files that are stored in the cache of your browser to enable later recognition.

We use ‘persistent’ cookies. They remain on the user's computer to simplify personalisation and registration services the next time our site is visited. Cookies can, for example, store what the user has selected. The user can manually remove the cookies at any time.

We also use ‘session’ cookies. These do not remain on the user’s computer. Once the user leaves the site, these temporary cookies are deleted. By collecting the information, we can analyse the usage patterns and structures of the site. In this way we can continuously improve our services, for example, the content, personalisation and simplicity of the site.

You can visit our website without cookies being stored in your browser. You can restrict or disable the storage of cookies in your browser settings at any time. However, this can lead to restrictions in the functionality and usability of our website. To opt out of third-party providers’ interest-based advertising, simply check the box that corresponds to the respective company on www.youronlinechoices.com.

2. Web analytics and tracking

By means of so-called ‘tracking tools’ used on the website, data is collected and stored for marketing and optimisation purposes. The user can object to future data collection and storage at any time.

A. Google Analytics

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies. The information generated by the cookie concerning your use of the website is usually transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization on this website, Google will truncate your IP address for member states of the European Union as well as for other parties of the Agreement on the European Economic Area.

Only in exceptional cases is the full IP address sent to and shortened by a Google server in the USA. On behalf of Wimdu, Google will use this information to evaluate your use of our website, for compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage to Wimdu. The IP address, transmitted by your browser through Google Analytics, will not be merged with any other data stored by Google.

You can prevent Google’s collection of data generated by cookies relating to your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

B. Google Adwords

We also use the online advertising programme Google AdWords and conversion tracking, which is part of Google Adwords. Google Conversion Tracking is an analysis service provided by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). When you click on an advert displayed by Google, a cookie for conversion tracking is stored on your computer. These cookies expire after 30 days, do not contain any personal data and are therefore not used for personal identification.

If you visit certain pages of our website and the cookie has not yet expired, we and Google will be able to see that you clicked on the advert and were brought to this page. Every Google AdWords customer receives a different cookie. This ensures that cookies cannot be tracked on the websites of AdWords customers.

The information collected by means of the conversion cookie is used to compile conversion statistics for AdWords customers who have opted for conversion tracking. These statistics show the customer the total number of users who have clicked on their advert, and which of those customers have been redirected to a page equipped with a conversion tracking tag. However, they do not contain any information that can be used to personally identify users.

If you do not want to participate in tracking, you can object to this usage by preventing the installation of cookies by selecting the appropriate setting in your browser software (deactivation option). By doing so, you will not be included in the conversion tracking statistics. For additional information and Google’s privacy policy, please visit http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/.

C. Webtrekk

For the statistical evaluation of our websites, we use technology from Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Deutschland (www.webtrekk.de). We use Webtrekk services to collect data on the use of our website. This data is used to permanently improve and optimise our offers thus making them more interesting for you.

When using our website, information transmitted by your browser is collected and analysed. This is accomplished by cookie technology and the so-called pixels which are included on each web page. The following data is collected in this context: request (file name of the requested file), browser type/version, browser language, operating system used, internal resolution of the browser window, screen resolution, JavaScript enabling, Java on/off, cookies on/off, colour depth, referrer URL, IP address (collected anonymously and deleted immediately after use), time of access, clicks, anonymised form content (for example, if a phone number has been specified or not).

A direct personal reference is excluded at all times. The data thus collected is used to generate anonymous usage profiles, which form the basis for web statistics. The data collected using Webtrekk technology is not used to identify website visitors personally, without their specific consent, and is not merged with the personal data of the bearer of the pseudonym.

Any collected and saved data by Webtrekk can be objected to at any time with future effect. To do so, please click the following link. By providing confirmation via this link, a so-called opt-out cookie is set on your data carrier. The validity period of this cookie is 5 years. Please note that, when deleting all cookies on your computer, this opt-out-cookie is also deleted. If you want to continue to object anonymised data collection by Webtrekk, you must set the opt-out cookie again. The opt-out cookie is set per browser and computer. If you visit our web pages from different devices or using different browsers, you must enable the opt-out cookie on each of the different browsers or computers.

D. New Relic

We use the plugin New Relic, which enables us to statistically analyse the speed of the web page. This service is operated by New Relic, Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (“New Relic”).

When a user visits a web page which contains such a plugin, their browser builds a direct connection to the servers of New Relic. Therefore, the provider has no influence on the scope of data collected by New Relic and informs the user according to its current information.

By integrating the plugin, New Relic receives the information that a user has accessed the corresponding page of the offer. If the user is logged in at New Relic, New Relic may assign their visit to their account at New Relic. If a user is not a member of New Relic, there is still the possibility that New Relic will detect and save their IP address.

The purpose and scope of data collection and the further processing and use of data by New Relic, as well as the corresponding rights and settings to protect the privacy of users, can be found in New Relic’s privacy policy under: https://newrelic.com/privacy.

If a user is a member of New Relic and does not want New Relic to collect and store personal data about them, the user must logout of New Relic before visiting the website.

E. Hotjar

We use the software Hotjar to improve user experience on our web pages. Hotjar helps us to measure and evaluate the user’s behaviour (mouse movements, clicks, scroll height, etc.) on our web pages. For this purpose, Hotjar uses cookies on the user’s devices and it can store user data such as browser information, operating system, time spent on the website, etc. For more information about data processing by Hotjar, please click here.

3. Re-targeting

Our website uses so called re-targeting technology. We use this technology to make our internet offers as appealing to you as possible. This technology allows internet users who are already interested in our offers to respond to the advertising on our partner websites.

A. Criteo GmbH

We also use tracking technology from Criteo GmbH. This technology allows us to address internet users who have visited our website via targeted product recommendations in the form of advertising banners on the websites of our partners. Such advertising banners are displayed on our partners’ sites based on cookies and an analysis of your previous user behaviour. This analysis is conducted anonymously; no usage profiles are merged with your real name. You may object to the collection of data by Criteo GmbH at any time under the following link: https://criteo.com/privacy.

B. Google Customer Match

We use Google Customer Match on our website. It matches a list of email addresses from Wimdu to registered users on Google. If the email address is registered with the service, personalised advertising can be displayed. The email addresses are only evaluated anonymously.

You may object to the collection and storage of data by Google Customer Match at any time with effect for the future.

C. Facebook Custom Audiences

We use the tool Facebook Custom Audiences provided by the company Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA (hereinafter “Facebook”), which enables Facebook to display advertising banners on our behalf. Thus, we transmit your email address in encrypted form to Facebook. If you are a Facebook member, Facebook recognizes that you are also registered with Wimdu.

For more information about data processing by Facebook, please refer to the terms of use for Custom Audiences https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php.

D. Web beacons / pixels

We may also use pixels. A pixel is a tiny graphic that is only one pixel in size and is sent to your computer either via a web page request or in an HTML email format. These pixels are used either directly or by third parties as a part of online advertising on our website or third-party websites. This enables us to learn whether a customer viewing the advertisement actually makes a booking. In addition, this makes it possible to track conversion through partner websites and to analyse the traffic patterns of users on the website in order to optimise our offers for you.

4. Social plugins (Facebook Connect)

Facebook Connect is a service provided by Facebook, Inc. The use of Facebook Connect is subject to the privacy policy and terms of use of Facebook.

When using Facebook Connect, data available to the public and data from your Facebook profile published on Facebook is transmitted to our website. Conversely, data from our website or the Wimdu app can also be transmitted to your Facebook profile. Your transmitted data is stored and processed by Wimdu for the purpose of registration on our platform.

By registering on our platform via Facebook Connect, you agree to the transfer of data from your Facebook profile to Wimdu, and the transfer of data on Wimdu to Facebook.

5. Log files

During every visit to our site, usage data will be transmitted by the respective Internet browser and stored in server log files.

The log file data is analysed anonymously to further improve our offers, to make the site easier to use, to detect and to fix errors more quickly and to control server capacity.

6. Contact form

You can directly contact Wimdu using the contact form found in the imprint. The data provided in the contact form is collected, processed and used by Wimdu solely to attend to your request.

7. Newsletter

Wimdu uses the email address used to create your user account to send you information about general promotions and offers from Wimdu via email, provided that you have agreed to receive the newsletter. Wimdu may personalise the newsletter content in a way that it contains information Wimdu considers to be of particular interest to you. For such a personalisation of information, Wimdu considers your booking history, i.e. past bookings and offers previously viewed on the website.

You can manage your settings for the Wimdu newsletter within your user account. You can also opt-out of receiving the newsletter by using the contact form.

What do we use your data for?

Wimdu uses your information:

 • to enable you to access and use the platform;
 • to operate, protect, improve and optimise our platform, such as to analyse, conduct research, personalise or otherwise customise your experience, and for promotional activities;
 • to help create and maintain a trusted and more secure environment on our platform and services, particularly fraud detection and prevention, conducting investigations and risk assessments, verifying the address of your listings, verifying any identification provided by you, and conducting checks against databases;
 • to send you service, support and administrative messages, reminders, technical notices, updates, security alerts, and information requested by you;
 • to administer rewards, referral programs, surveys, sweepstakes, contests or other promotional activities or events sponsored or managed by Wimdu or our business partners;
 • to comply with our legal obligations, resolve any disputes that we may have with any of our users, and to enforce our agreements with third parties;
 • to send you marketing and promotional messages and other information that may be of interest to you, including information about Wimdu or general promotions for partner campaigns and services, provided that you agreed to receiving the newsletter. You can opt-out of receiving such communication (see ‘newsletter’ section).

Sharing Personal Information with Third Parties

 • In order to complete your reservation, we pass on your personal information to third parties. To do this, relevant reservation details need to be transferred to the accommodation you have booked. This may include information such as your name, contact details, payment details, any preferences specified when making a booking and the names of guests travelling with you. This information may also be used by Wimdu or the accommodation to provide you with personalised information related to a reservation. If you have a query about your reservation, we may contact the host and ask them to handle your request.
 • We may use service providers, such as data processors, to process your personal data on our behalf. This is done to allow the facilitation of reservation payments, sending of marketing material or for analytical support services. These processors are bound by confidentiality clauses and are forbidden to use your personal data for their own or any other purpose.
 • We disclose personal data to law enforcement or other governmental authorities insofar as it is required by law or the authorities, or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts.
 • We work with business partners around the world to distribute or advertise accommodation and to help our business partners distribute and advertise their travel-related services. This may mean that their services are integrated into our website or they have been enabled to show a customised advertisement on our website – or we are advertising on their website. When you make a reservation on one of our business partners’ websites, certain personal data given will be forwarded to us. Certain business partners may receive your personal data from us if requested. When you make a reservation on a business partner’s website, please read the privacy policies on these business partners’ websites for more information.

Revocation of consents

You may revoke your consent at any time with effect for the future free of charge under datenschutz@wimdu.com or by written notice to Wimdu GmbH, Voltastraße 5, 13355 Berlin.

Information and correction

You have the right to free information about your saved personal data.

You may revoke your consent to store, process and use data at any time with effect for the future.

For further questions on our privacy policy and the processing of personal data, please contact us under datenschutz@wimdu.com. You may also reach us using the contact details provided in the imprint.